Militærpoliti (inkludert årsstudium i militære studier)

Har du bachelor fra Politihøgskolen og kan tenke deg å jobbe i en av Hærens militærpolitiavdelinger?

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Hæren ser etter kandidater med fullført Politihøgskole som kan gjennomføre grunnleggende offiserspåbygning (årsstudium) før tilsetting i offisersstilling. Arbeidsoppgaver og stillingsnivå vil kunne variere noe, og er avhengig av utdannings- og erfaringsbakgrunn hos den enkelte søker. For tilsetting hos Militærpolitiet (MP) vil den enkeltes utdannings- og tjenestebakgrunn vurderes individuelt før eventuelt tilbud om plass på årsstudium og stilling i avdeling. Søkere med bakgrunn som ansatt i Forsvaret vil kunne plasseres i selvstendig stilling som MP-offiser på en av militærpolitiets stasjoner, mens søkere uten militær bakgrunn og/eller tjenestebakgrunn fra politiet vil plasseres i stilling med mulighet for oppfølging og opplæring.


KVALIFIKASJONER

Bachelor fra Politihøgskolen. Se ellers krav for utdanning i Forsvaret her (informasjon om årsstudium i militære studier).

PERSONLIGE EGENSKAPER

  • Gode samarbeidsevner.
  • Evne til å gi og motta veiledning.
  • Kunne arbeide selvstendig og strukturert.


VI TILBYR

  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden.
  • Lønnsvilkår etter regler for statlig ansatte og i henhold til grad i stilling.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. .

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Organisasjonsspesifikk opplæring (årsstudium) har særskilte vilkår, les mer om dette under årsstudium i militære studier.


KONTAKT

Navn: Marthe Hansen

Tittel:  HR-forvalter MP
Telefon: 23099015 / 95742531


Aktuelle kandidater må konkurrere seg til plass på
 årsstudium i militære studier 
før tilsetting i stilling

Les mer om årsstudium og søk på stilling


Publisert 25. februar 2019 13:45.. Sist oppdatert 26. februar 2019 10:51.