Sikkerhetsbefal i Luftforsvaret

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

131 Luftving er ansvarlig for å overvåke norsk luftrom 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Luftvingen er lokalisert med enheter en rekke steder i landet, og har sin hovedbase i Sørreisa.

Som spesialist i Luftvingstaben ved 131 LV Sørreisa vil du ha en variert hverdag med mye ansvar. Du vil innen forebyggende sikkerhet planlegge og gjennomføre helhetlige tiltak basert på risikoanalyser, kontrollere og evaluere sikkerhetstilstanden og være sjefens rådgiver innen fagområdet.

Som sikkerhetsbefal vil du ha ansvar for personellsikkerhet, besøks- og sikkerhetsadministrasjon. Du vil også bidra innen andre fagemner som informasjonssikkerhet, objektsikkerhet og fysisk sikkerhet, herunder elektronisk sikring.

Den daglige driften vil innebære rollen som Avdelingens Sikkerhetsleder (ASL).  

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave vil være som ASL ved 131 Luftving Sørreisa å ivareta sikkerhetsadministrasjon og personellsikkerhet for hele avdelingen.

Kvalifikasjoner/Krav

Følgende krav må være oppfylt:
  • Godkjent førstegangstjeneste
  • Godkjent helsekrav
  • Godkjent vandel
  • Godkjent fysisk test styrke og utholdenhet 4/4 (Styrketester og løping)
  • Du må kunne sikkerhetsklareres STRENGT HEMMELIG. Dette er et krav for å kunne utføre stillingens arbeidsoppgaver.
Følgende krav bør være oppfylt:
  • Godkjent grunnleggende befalsutdanning
  • Videregående Befalsutdanning I og II
  • Kvalifisering som ASL
  • Erfaring med forebyggende sikkerhetstjeneste
Mangel på tjenesteerfaring og kompetanse innen fagfeltet er ikke diskvalifiserende da opplæring vil bli gitt.

Personlig egnethet, langsiktig perspektiv og lokal tilknytning vil vektlegges.

Vilkår:

Med grunnleggende befalsutdanning:
Stillingens grad: Stabssersjant (OR7)

Dette er per i dag;
Lønnsramme 38/alternativ 03 (OR7) – lønnsramme 38 /alternativ 06 (OR6),
Lønnstrinn 47-68 som for tiden er kr 421.700,- pr år til kr 597.400,- pr år.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme og Luftforsvarets lønnspolitikk.

Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse.

For spesielt godt kvalifisert personell kan Luftforsvaret avvike lønnsplassering fra kunngjort lønn.

Merknad:

Intervju må påregnes.

Dette er en midlertidig tilsetting/disponering med varighet inntil 12 mnd med mulighet for fast tilsetting. En eventuell midlertidig disponering krever en enighet mellom avgivende og tiltredende avdeling.

Dato for oppstart: tidligst 01.08.19 eller etter avtale.

Informasjon:

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Kommandérsersjant Per Gunnar Cruickshank, telefon 7789 4103.
 

Søknad:

Søknaden med CV og relevante vedlegg sendes pr mail til 131 luftving HR (postboks) på FIS basis, eller til mariafredriks@mil.no, merket «stilling baseavdeling». 

Publisert 13. juni 2019 10:43.. Sist oppdatert 18. juni 2019 08:34.