Sivilingeniører (inkludert årsstudium i militære studier)

Er du utdannet sivilingeniør og kan tenke deg å jobbe med samband i en av Hærens avdelinger?

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Hæren ser etter sivilingeniører innen datateknikk, elektro og/eller telecom som kan gjennomføre grunnleggende offiserspåbygging (årsstudium) før tilsetting i offisersstilling. Arbeidsoppgaver og stillingsnivå vil kunne variere noe, og er avhengig av utdannings- og erfaringsbakgrunn hos den enkelte søker. Arbeidsoppgavene er derfor beskrevet noe generelt.


TYPISKE ARBEIDSOPPGAVER

 • Implementering av sambandskonsepter i en av Hærens avdelinger.
 • Planlegging av operativt samband, datanettverk og kommandoplassløsninger i egen avdeling.
 • På noe lengre sikt vil det være mulig å jobbe med konseptutvikling, strukturutvikling og materiellanskaffelser i Hæren.
 • På lang sikt vil det være mulig å jobbe med materiell- og systemutvikling i fellesavdelinger (eksempelvis Cyberforsvaret).

KVALIFIKASJONER 

Relevant master innen datateknikk, elektro og/eller telecom. Se ellers krav for utdanning i Forsvaret her (informasjon om årsstudium i militære studier).

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Tilegner seg kunnskap og forståelse for operasjonsmåter raskt.
 • Evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger.
 • Gode evner til relasjonsbygging, kommunikasjon og fremstilling i et teknologifokusert arbeidsmiljø.
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert.

VI TILBYR

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling innen sambandstjeneste i forskjellige avdelinger i Hæren og Forsvaret.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Lønnsvilkår etter regler for statlig ansatte og i henhold til grad i stilling.


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. .

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Organisasjonsspesifikk opplæring (årsstudium) har særskilte vilkår, les mer om dette under årsstudium i militære studier.


KONTAKT

Navn: Vebjørn Konradsen

Telefon: 776 28 690
E-post: vkonradsen@mil.no 

Aktuelle kandidater må konkurrere seg til plass på
årsstudium i militære studier 
før tilsetting i stilling

Les mer om årsstudium og søk på stilling

Publisert 25. februar 2019 13:45.. Sist oppdatert 12. april 2019 14:02.