Spesialist i Hærens hurtige reaksjonsstyrke

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

OM AVDELINGEN

Telemark bataljon (TMBN) er en mekanisert bataljonsstridsgruppe med 470 fullprofesjonelle soldater lokalisert i Rena leir. TMBN utgjør, sammen med Brigade Nords HRS-kompanier, Hærens hurtige reaksjonsstyrke. TMBN HRS er den avdelingen i Brigade Nord med høyest beredskap, kortest reaksjonstid og er til enhver tid klar for nasjonal og internasjonal innsats.

SØKNAD OG OPPTAK

Telemark bataljon HRS gjennomfører grenaderopptak med ansettelse fra 1. august 2019. TMBN HRS søker etter faglig dyktige, mentalt og fysisk robuste soldater til OR2-stillinger i avdelingene. Vi søker spesielt etter personell med teknisk og mekanisk bakgrunn, som har fagbrev som kan nyttes direkte inn i stilling. 

Søkere som består alle deler av opptaket, og vurderes som egnet, vil tilbys tilsetting som vervet i Hæren til fylte 35 år (T-35), eventuelt få tilbud om reserveplass.

Behovet til TMBN HRS styrer hvilken stilling/tjeneste den enkelte tilbys tilsetting i. Etter bestått opptak skal alle kandidater gjennomføre og bestå GSU2.


Les mer om stillingene og kravene

Les mer
Publisert 27. mars 2019 17:13..