Systemingeniør ved NEC CCIS SSC (Spesialist)

Systemingeniør ved NEC CCIS SSC (Spesialist) ledig for midlertidig tilsetting snarest, med mulighet for fast tilsetting.
Gradsnivå OR 5-6 / OR 2-4, høyere grad kan også søke.


Hovedoppgave:

Analysere operative funksjons- og designkrav, og utvikle og implementere løsninger for disse i NEC CCIS via NEC CCIS System Support Centre (SSC) sitt eget programvareutviklingsverktøy. Bistå i produksjon og vedlikehold av NEC CCIS spesifikke applikasjoner. Bistå i produksjon av programvare som faller inn under NEC CCIS System Engineering and Implementation Section sitt ansvarsområde.

Ansvarsområde:

Utvikling og implementering av software og operativ funksjonalitet i NEC CCIS.

Krav:

Følgende krav må være oppfylt:
  • GBU eller tilsvarende (gjelder kun for OR-5 og høyere)
  • Interesse og evner for programmering
  • Personlige egenskaper: Lærevillig, evne til å arbeide selvstendig og systematisk, evne til samarbeid i team for å nå resultater, evne til å bidra til problemløsning og fremdrift
  • Årlig fysisk test nivå 4 gjennomført og bestått i 2018 eller innen søknadsfrist.
  • Sikkerhetsklarert til H/NS
  • Beherske engelsk skriftlig og muntlig godt.
Følgende krav bør være oppfylt:
  • Bachelor innen fagområdet; Informasjonsteknologi og informatikk 
  • Tjenesteerfaring fra å jobbe med systemer basert på Windows operativsystem, relasjons-databaser og programvareutvikling.
  • Tidligere erfaring med bruk av NEC CCIS ved operativ avdeling.

Merknad:

Stillingen er en norsk VNC (Voluntary National Contribution) stilling ved NEC CCIS SSC, som er en NATO enhet underlagt SHAPE og lokalisert i Kolsås leir. Enheten har ansvaret for utvikling, drift og vedlikehold av NEC CCIS programvare. NEC CCIS er et Luft-kommando-og-kontroll (K2)- system som benyttes i NATO og av flere nasjoner inklusive Norge som p.t. er største bruker av systemet.

Før nylige endringer var stillingen definert til gradsnivå Kaptein/Kapteinløytnant, og stillingen kan også søkes av OF 1-2 med operativ erfaring i bruk av NEC CCIS.

Personlige egenskaper og erfaring vektlegges.

Nødvendig opplæring og kurs vil bli gitt.

Intervju med NEC CCIS SSC må påregnes.

Dato for oppstart: Snarest, etter avtale.

Tjenestested: NEC CCIS SSC, Kolsås Leir

SAPID: 30528499

Grad/Lønn:

Stillingen lønnes etter grad og Statens lønnsregulativ, lønnsramme og LF policy.

Stillingskode 1561/1562/1563/1564/1565/1566 (OR2-6):

For OR 2-4 LR 32 ALT 27 – LR 34 ALT 21, for tiden 428 200 kr – 472 000 kr

For OR 5-6 LR 48 ALT 14 – LR 36 ALT 20, for tiden 428 200 kr – 504 700 kr

Personell som har høyere grad vil bli vurdert iht LF lønnspolicy.

Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Informasjon:

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til NEC CCIS SSC Admin Section v/ kaptein Trond Langvandsbråten, tlf 67 86 55 00.

 

Søknad:

Søkere i Forsvaret bør bruke villighetserklæring og med påtegning fra egen avdeling.

Søkere fra det sivile kan sende e-post til:
Anita Workinn Ass A-1
131 Luftving
E-post: aworkinn@mil.no

Publisert 7. august 2019 09:02.. Sist oppdatert 6. september 2019 13:25.