Velferd og transport

Ledig stilling i basetroppen ved 131 luftving Sørreisa som transport- og velferdspesialist/befal. Søknadsfrist: 1. mai 2019.

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

131 Luftving er ansvarlig for å overvåke norsk luftrom 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Luftvingen er lokalisert med enheter en rekke steder i landet, men har sin hovedbase i Sørreisa.

Som ansatt i Baseavdelingen som transport- og velferdsspesialist/befal ved 131 LV Sørreisa vil du ha en variert hverdag med mye ansvar. Du vil innen velferd blant annet planlegge og gjennomføre avdelingens fritidsfaglige og kulturelle arrangementer, samt være leders rådgiver innen kultur og fritidsfag ved egen avdeling.

Som en del av transportbefalstillingen vil du ha ansvar for ivaretakelse av eget materiell og kjøretøy, herunder tellinger og mønstringer i henhold til egen kontrollplan med spesielt fokus på sikkerhet. I tillegg vil en av arbeidsoppgavene være at man påser at kjøretøy blir sjekket og vedlikeholdt i henhold til oppsatte planer. Som en del av denne rollen vil man være ansvarlig for 131LV leaseplanavtale.

Den daglige driften vil innebære rollen som transportkoordinator, dette vil i stor grad handle om å ivareta transportbestillinger og sette opp transportplaner i forhold til de tildelte ressurser.

Arbeidsoppgaver:

Stillingens hovedoppgave vil være daglig drift av transport- og velferdstjenesten ved 131 Luftving Sørreisa. 

Kvalifikasjoner/Krav:

Følgende krav må være oppfylt:

  • Godkjent førstegangstjeneste
  • Førerkort klasse B
  • Godkjent helsekrav
  • Godkjent vandel
  • Godkjent fysisk test styrke og utholdenhet 4/4 (Styrketester og løping)
  • Du må kunne sikkerhetsklareres HEMMELIG. Dette er et krav for å kunne utføre stillingens arbeidsoppgaver.

 Følgende krav bør være oppfylt:

  • Godkjent grunnleggende befalsutdanning
  • Erfaring med forvaltning av bilpark eller fra velferdstjeneste
  • Militært førerbevis på LTK S, LTK V og feltvogn
  • Førerkort klasse BE og D1

Mangel på tjenesteerfaring og kompetanse innen fagfeltet er ikke diskvalifiserende da opplæring vil bli gitt.

Personlig egnethet og lokal tilknytning vil vektlegges.

Vilkår:

Uten grunnleggende befalsutdanning:
Stillingens grad: Visespesialist/Spesialist/Ledende spesialist (OR2-4)

Dette er per i dag;
Lønnsramme 32 / alternativ06 (OR2) – lønnsramme 34 / alternativ10 (OR4),
lønnstrinn 24 – 52 som for tiden kr 314.800,- pr år til kr 456.900,- pr år.

Med grunnleggende befalsutdanning:
Stillingens grad: Sersjant/Vingsersjant/Oversersjant (OR5-OR6)

Dette er per i dag;
Lønnsramme 48/alternativ 06 (OR5) – lønnsramme 36 /alternativ 10 (OR6),
Lønnstrinn 31–57 som for tiden er kr 342 000,- pr år til kr 497 000,- pr år. 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme og Luftforsvarets lønnspolitikk.

Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse.

For spesielt godt kvalifisert personell kan Luftforsvaret avvike lønnsplassering fra kunngjort lønn.

Merknad:

Intervju må påregnes.

Dette er en midlertidig tilsetting/disponering med varighet inntil 12 mnd med mulighet for fast tilsetting. En eventuell midlertidig disponering krever en enighet mellom avgivende og tiltredende avdeling.

Dato for oppstart: tidligst 01.07.19 eller etter avtale.

Informasjon:

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Major Daniel Tevik, telefon 7789 4403.

Søknad:

Søknaden med CV og relevante vedlegg sendes Maria Fredriksen på e-post: mariafredriks@mil.no, merket «stilling baseavdeling». 

Søknaden med CV og relevante vedlegg sendes på e-post til 131 luftving.

Send e-post
Publisert 23. april 2019 10:02.. Sist oppdatert 25. april 2019 16:24.