Vil du bli radartekniker?

Ledig stilling som radartekniker ved 131 luftving sensorskvadronen luftradar Kongsvinger. Varighet inntil 12 måneder med mulighet for fast tilsetting. Søknadsfrist: 1. mai 2019.

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

131 Luftving er ansvarlig for å overvåke norsk luftrom 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Luftvingen er lokalisert med enheter en rekke steder i landet, men har sin hovedbase i Sørreisa.

Behov for radartekniker ved 131LV sensorskvadronen luftradar Kongsvinger. Enheten drifter og vedlikeholder FPS-110 luftovervåkingsradar. Radarsystemet er en del av et større system og leverer innsamlet data til luftforsvarets stasjon i Sørreisa. Radarsystemet anses som teknologisk krevende og det stilles høye krav til teknisk kompetanse. Luftforsvaret har eget typekurs for radartypen og den som ansettes må påregne å gjennomføre kurset.  

Som ansatt stilles det store krav til selvstendighet og god faglig kompetanse innen elektronikk og data. Det er relativt få ansatte ved avdelingen som igjen øker ansvaret til den enkelte. Du vil sammen med teamet være ansvarlig for å levere tilgjengelige radardata fra enheten kontinuerlig alle dager og gjennom hele året. Leveransen anses som spesielt viktig og av denne grunn er det etablert beredskapsvakt ved enheten. Den som ansettes må påregne å delta i vaktordningen.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave vil være drift og vedlikehold av radarsystemet FPS-110 med tilhørende systemer.

Kvalifikasjoner/Krav

Følgende krav må være oppfylt:

  • Godkjent førstegangstjeneste
  • Førerkort klasse B
  • Godkjent helsekrav
  • Godkjent vandel
  • Godkjent fysisk test styrke og utholdenhet 4/4 (Styrketester og løping)
  • Du må kunne sikkerhetsklareres HEMMELIG. Dette er et krav for å kunne utføre stillingens arbeidsoppgaver.
  • Fagbrev innen dataelektroniker / andre fagbrev innen elektro vil bli vurdert.

Følgende krav bør være oppfylt:

  • Erfaring fra drift av radarsystemer er ønskelig

 Personlig egnethet og lokal tilknytning vil vektlegges.

Personer med bachelorutdanning innen elektronikk/data oppfordres til å søke.

Vilkår:

Stillingens grad: Visespesialist/Spesialist/Ledende spesialist (OR2-4)

Dette er per i dag;
Lønnsramme 32 / alternativ06 (OR2) – lønnsramme 34 / alternativ10 (OR4),
lønnstrinn 24 – 52 som for tiden kr 314.800,- pr år til kr 456.900,- pr år.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme og Luftforsvarets lønnspolitikk.

Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse.

For spesielt godt kvalifisert personell kan Luftforsvaret avvike lønnsplassering fra kunngjort lønn.

Merknad:

Intervju må påregnes.

 Dette er en midlertidig tilsetting/disponering med varighet inntil 12 mnd med mulighet for fast tilsetting. En eventuell midlertidig disponering krever en enighet mellom avgivende og tiltredende avdeling.

Beredskapsvakt må påregnes.

Dato for oppstart: tidligst 01.06.19 eller etter avtale.

Informasjon:

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Major Tom L Kaspersen, telefon 77894301 eller Oblt Tom Øien 77894300.

Søknad:

Søknaden med CV og relevante vedlegg sendes Maria Fredriksen på e-post: mariafredriks@mil.no, merket «Radartekniker Kongsvinger».

Søknaden med CV og relevante vedlegg sendes på e-post til 131 luftving.

Send e-post
Publisert 23. april 2019 12:37.. Sist oppdatert 25. april 2019 16:22.