karriere_52_marinejegerkommandoekarriere_52_marinejegerkommandoehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9504MarinejegerkommandoenMarinejegerkommandoen er Norges maritime spesialstyrkehttps://youtu.be/caUth7LzPk4

​​​​​​​I kjøl​vannet av andre verdenskrig opprettet Forsvaret en egen avdeling som kunne utføre rekognosering- og sabotasjeoppdrag mot fiendtlige mål over og under vann. Dette var starten på det som i dag kalles Marinejegerkommandoen.

Avdelingen skal være i stand til å løse komplekse oppdrag innenfor et bredt nedslagsfelt. Kommandoen står blant annet på nasjonal kontraterror beredskap for å kunne bistå politiet ved behov, og er kontinuerlig på beredskap for internasjonale operasjoner.

Vi skal være klare til å møte morgendagens trusselbilde, i dag.

Våre verdier ligger i menneskene som er hos oss - de er vår viktigste ressurs. Derfor bruker vi mye av vår tid på rekruttering, seleksjon og utdanning for å finne de rette menneskene.

Marinejegerkommandoen søker spesialbåtoperatører og marinejegere for fremtiden. Sammen med resten av kommandoen skal du sikre det norske folk og våre interesser i et verdensbilde som er i konstant forandring. Har du det som kreves?​