aktuelt_2486_naoccommandteamaktuelt_2486_naoccommandteamhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21100/media/PubImages/20191017_MKT_10.jpg

Et skreddersydd command team

Sjefssersjant NAOC, sersjantmajor Tommy Krokstrand fikk mye mer innsikt i egen organisasjon etter å ha konvertert fra stillingen som major. I tospann med sjefen, har de skapt et lag som produserer stadig bedre.

– Uten formell krigsskole måtte jeg ha blitt konvertert i 2021 uansett. Da stillingen som sjefssersjant ved NAOC ble utlyst var valget ganske enkelt. I stedet for å sitte og vente til 2021, tenkte jeg det var bedre å søke en bra stilling i en tidlig fase for å være med på innføringen av OMT, forklarer Krokstrand. 

Stiller alltid sammen

Sammen med brigader Hans Ole Sandnes, sjef for Norwegian Air Operations Centre (NAOC), er de på sjef Luftforsvarets kvartalsvise sjefsmøte på Rygge. Som command team stiller de alltid sammen, eventuelt må NK oberst Ørjan Pettersen steppe inn for sjefen. Men sjefssersjanten er alltid med, og sørger for at sjefene til en hver tid er oppe og står på relevant informasjon. 

– Å være et command team med en sjef og en sjefssersjant gjør at vi forbedrer vår interne virksomhet, som i sin tur gir oss bedre ledelsesprodukter som vi styrer på ut ifra NAOC til luftvinger og CRC, samt også anbefalinger vi kan løfte opp til sjef Luftforsvaret, forklarer Sandnes. 

– Driften vår, og herunder selvsagt også ordrer og fragoer bedres ved at spesialistkorpset innføres. Spesialister med lang ståtid gir kontinuitet i faget, og det vil NAOC og Luftforsvaret  dra nytte av, forklarer han. 

Utformet teamet sammen

Sandnes startet i stillingen som sjef NAOC ved FOH på Reitan i våres. Da satte han seg ned sammen med sjefssersjanten og NK for å utforme det nye command teamet. 
– Vi tok en samling hvor vi fordelte rollene oss i mellom. Da vi kom tilbake informerte vi resten av ledergruppa i NAOC om hvordan vi nå er satt sammen, sier Sandnes. 
Som offiser er det han som står ansvarlig for de beslutningene som gjøres. Sjefssersjanten skal følge de opp og se at de blir gjennomført. 
– Han er kontinuitetsbæreren og min nærmeste rådgiver, som er kjent med mine intensjoner, og med sin kompetanse kan bidra til at jeg tar de rette beslutningene, forklarer brigaderen. 
– Jeg liker den måten å jobbe på. Sjefssersjanten har sitt kontor midt i mellom sjef og NK, med åpne dører i mellom, og slik skal det være. For noen er det kanskje en selvfølge men ikke over alt. Når vi opptrer sammen og reiser sammen blir folk vant med at det er slik, og det er et bevisst valg, legger han til.  

Får med seg mer

Krokstrand var tidligere major og stabsoffiser ved NAOC. Konverteringen til spesialistsøylen og stillingen som sjefssersjant har gitt ham en helt ny jobb. 
– Som stabsoffiser og major fikk jeg ikke så mye innsikt i det overordnede ledelsesnivået. Nå, som sjefssersjant, er jeg inkludert i ledelsen på NAOC, og i Luftforsvarets ledelse med disse kvartalsvise møtene. Det fikk jeg aldri med meg før, forklarer han. 
– Jobben har blitt mye mer interessant og utfordrende, slår han fast. 

Publisert 17. desember 2019 13:58. av Lars Hallingstorp. Sist oppdatert 6. februar 2020 12:07.