Historier frå krigsåra<img alt="" src="/media/PubImages/018081-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Historier frå krigsåra9. april 1940 gjekk Nazi-Tyskland til åtak på Noreg. Det var starten på fem år med okkupasjon. Skaff deg oversikten over norsk forsvarshistorie under den andre verdskrigen her.http://forsvaret.no/norgeikrig/historier
Felttoget i sør<img alt="" src="/media/PubImages/krigenisør004010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i sørEtter selve invasjonsdagen 9. april var det viktig for de tyske angriperne å sikre brohodene i de sørnorske byene.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-sor
Senkingen av «Blücher»<img alt="" src="/media/PubImages/05-02A-MMU.943785-Blycher%20brenner.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Senkingen av «Blücher»Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 – operasjon Weserübung – er et av de dristigste i verdenshistorien.http://forsvaret.no/norgeikrig/senkningen-av-blucher
Felttoget i nord<img alt="" src="/media/PubImages/krigeninord012053.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i nordMens felttoget i sør hadde vært et nesten sammenhengende tilbaketog, var situasjonen en annen i Nord-Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-nord
Den norske hæren i Storbritannia<img alt="" src="/media/PubImages/020071.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske hæren i Storbritannia​Sommeren 1940 startet arbeidet med å etablere en norsk hær i Storbritannia.http://forsvaret.no/norgeikrig/hæren
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband
Kompani Linge<img alt="" src="/media/PubImages/038066_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kompani Linge19. juli 1940 ble Special Operations Executive (SOE) opprettet for å samle aktiviteten rundt den hemmelige britiske krigføringen.http://forsvaret.no/norgeikrig/kompani-linge
Den norske marinen<img alt="" src="/media/PubImages/5115007-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske marinen20. juni 1940 begynte arbeidet med å bygge opp en ny norsk marine.http://forsvaret.no/norgeikrig/den-norske-marinen
Etableringen av det norske luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/02700095_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etableringen av det norske luftforsvaretI løpet av 1941 kom et økende antall flygerutdannede nordmenn til Storbritannia. Den store mangel på piloter gjorde det norske bidraget ekstra velkomment.http://forsvaret.no/norgeikrig/flyvåpenet
Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Norsk deltakelse på D-dagen<img alt="" src="/media/PubImages/018069.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norsk deltakelse på D-dagenTidlig om morgenen 6. juni 1944 startet den militære frigjøringen av Vest-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/d-dagen
Maidagene 1945<img alt="" src="/media/PubImages/Frigjoring-Oslo-maidagene2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Maidagene 1945​Omkring midten av april raknet hovedforsvarslinjene som omga de tyske kjerneområdene i Sentral-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/maidagene
Kongens hjemkomst<img alt="" src="/media/PubImages/Fri05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kongens hjemkomstKongens hjemkomst 7. juni 1945 markerer ​​​​at Norges frihet og suverenitet endelig var gjenopprettet​.http://forsvaret.no/norgeikrig/kongens-hjemkomst

 

 

Norsk deltakelse på D-dagenNorsk deltakelse på D-dagenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/018069.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2401Tidlig om morgenen den 6. juni 1944 startet den militære frigjøringen av Vest-Europa.

​​​​​​​​​​​​​Tidlig om morgenen 6. juni 1944 startet operasjon Overlord, en gigantisk landsetting av ​amerikanske, kanadiske og britiske invasjonstropper på den nordfranske kanalkysten mellom Caen og Cherbourg. Med denne invasjonen hadde de allierte startet den militære frigjøringen av Vest-Europa. 

Omkring 7000 handelsskip og mindre transportfartøyer var samlet for å frakte invasjonsstyrkene med utrustning og forsyninger over Den engelske kanal til strendene i Nordmandie. For å beskytte denne overfarten, hadde de allierte samlet en armada på over 1200 krigsskip av alle størrelser og typer. 

I løpet av den første invasjonsdagen hadde over 130 000 soldater blitt brakt i land med størstedelen av sitt materiell

Det tyske kystforsvaret som befant seg i de fem invasjonssektorene, ble både angrepet fra lufta og bombardert av flere tusen skipskanoner. Før de første langstroppene vasset i land, var også 23 000 fallskjermsoldater og luftbårne kommandoavdelinger blitt droppet bakenfor de tyske kystbefestningene, for hindre de tyske avdelingene lenger inni landet å nå fram med sine forsterkninger. I løpet av den første invasjonsdagen, hadde fem allierte divisjoner, på i alt over 130 000 soldater, blitt brakt i land med størstedelen av sitt materiell.​

 

 

018068.PCD018068.PCDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/018068.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2400
Norsk deltakelse på D-dagenNorsk deltakelse på D-dagenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/018069.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2401Tidlig om morgenen den 6. juni 1944 startet den militære frigjøringen av Vest-Europa.
018064.PCD018064.PCDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/018064.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2397
018053.PCD018053.PCDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/018053.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2395
018067.PCD018067.PCDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/018067.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2399
018063.PCD018063.PCDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/018063.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2396
018050.PCD018050.PCDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/018050.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2394
018065.PCD018065.PCDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/018065.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2398
018070.PCD018070.PCDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/018070.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2402
018075.PCD018075.PCDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/018075.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2403


De norske jagerflyskvadronene 331 og 332 hadde i oppgave å sikre luftrommet over invasjonsstrendene. Begge skvadronene fløy fire ganger over invasjonsområdet. Avdelingene hadde ingen tap, og de så ikke snurten av fiendtlige fly. 

Det tyske flyvåpenet disponerte drøyt 300 operative fly i det nordlige Frankrike og kunne bare i et svært begrenset omfang yte støtte til de tyske bakkestyrkene. De allierte flystyrkene, som besto av nærme​re 12 000 fly, hadde fullstendig luftherredømme. Den største trusselen for de norske og allierte pilotene kom fra de tyske luftvernbatteriene på bakken.

 Fra den norske handelsflåten deltok 43 norske skip med frakt av ammunisjon, drivstoff og annen utrustning

Fra den norske handelsflåten deltok 43 norske skip med frakt av ammunisjon, drivstoff og annen utrustning. Skipene som skulle bringe inn utstyr til troppene, måtte være relativt små som følge av de langgrunne invasjonsstrendene. Ingen av de sivile norske forsyningsskipene gikk tapt den første invasjonsdagen. En uke senere gikk et skip tapt som følge av kollisjon, og i begynnelsen av juli sank et annet norsk fartøy etter å ha gått på en mine. Dessuten ble to eldre norske handelsskip ofret og senket på grunt vann for å kunne anlegge en kunstig havn for lossingen. En rekke norske sjøfolk meldte seg frivillig til lossearbeidet for å ta hånd om utrustningene til landgangsstyrkene. ​

Under invasjonen og de påfølgende støtte- og forsyningsoperasjonene var den norske marinen involvert med tre jagere, tre korvetter, tre motorlauncher samt et havgående patruljefartøy. Motorlaunchene deltok i røykleggingsoperasjoner for å dekke allierte konvoier mot angrep ved gjennomfarten av Dover-passasjen. De norske korvettene eskorterte forsyningsskip til de enkelte invasjonssektorene. 

Senk​ingen av den norske jageren «Svenner» kom imidlertid til å kaste en viss skygge over den norske innsatsen

Blant de større norske fartøyene inngikk jagerne «Stord» og «Svenner» i en større stridsgruppe som skulle gi nærstøttet til landgangstroppene i Sword-sektoren, det østligste av de fem invasjonsområdene. Etter den første beskytingen deltok «Stord» de neste to ukene flere artilleriangrep på tyske støttepunkter nær kysten. Jageren «Glaisdale» deltok i bombardementene av nabosektoren Juno og utførte senere mer ordinær patruljetjeneste. «Glaisdale» unnslapp angrep fra både fiendtlige bombefly og motortorpedobåter, men fartøyet måtte tas ut av tjeneste 23. juni etter å ha blitt sterkt skadet i en mineeksplosjon.

Senkingen av den norske jageren «Svenner» kom imidlertid til å kaste en viss skygge over den norske innsatsen. Tidlig om morgen lå det flunkende nye fartøyet sammen med andre jagere i sin flotilje og ventet på at minesveipere skulle gjøre seg ferdig med å klargjøre det indre farvannet. Omkring klokka halv seks ble det truffet midtskips av en torpedo. Den kraftige eksplosjonen rev fartøyet i to. Av besetningen på 219, omkom 34 offiserer og mannsk​aper.

I 2015 var det 75 år siden Norge ble okkupert og 70 år siden frigjøringen​

Les mer om markeringene​​
Publisert 29. mai 2015 10:50. av Frode Færøy, Norges hjemmefrontmuseum. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:54.

 Historier fra krigsårene

 

 

Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband