Historier frå krigsåra<img alt="" src="/media/PubImages/018081-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Historier frå krigsåra9. april 1940 gjekk Nazi-Tyskland til åtak på Noreg. Det var starten på fem år med okkupasjon. Skaff deg oversikten over norsk forsvarshistorie under den andre verdskrigen her.http://forsvaret.no/norgeikrig/historier
Felttoget i sør<img alt="" src="/media/PubImages/krigenisør004010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i sørEtter selve invasjonsdagen 9. april var det viktig for de tyske angriperne å sikre brohodene i de sørnorske byene.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-sor
Senkingen av «Blücher»<img alt="" src="/media/PubImages/05-02A-MMU.943785-Blycher%20brenner.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Senkingen av «Blücher»Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 – operasjon Weserübung – er et av de dristigste i verdenshistorien.http://forsvaret.no/norgeikrig/senkningen-av-blucher
Felttoget i nord<img alt="" src="/media/PubImages/krigeninord012053.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i nordMens felttoget i sør hadde vært et nesten sammenhengende tilbaketog, var situasjonen en annen i Nord-Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-nord
Den norske hæren i Storbritannia<img alt="" src="/media/PubImages/020071.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske hæren i Storbritannia​Sommeren 1940 startet arbeidet med å etablere en norsk hær i Storbritannia.http://forsvaret.no/norgeikrig/hæren
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband
Kompani Linge<img alt="" src="/media/PubImages/038066_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kompani Linge19. juli 1940 ble Special Operations Executive (SOE) opprettet for å samle aktiviteten rundt den hemmelige britiske krigføringen.http://forsvaret.no/norgeikrig/kompani-linge
Den norske marinen<img alt="" src="/media/PubImages/5115007-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske marinen20. juni 1940 begynte arbeidet med å bygge opp en ny norsk marine.http://forsvaret.no/norgeikrig/den-norske-marinen
Etableringen av det norske luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/02700095_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etableringen av det norske luftforsvaretI løpet av 1941 kom et økende antall flygerutdannede nordmenn til Storbritannia. Den store mangel på piloter gjorde det norske bidraget ekstra velkomment.http://forsvaret.no/norgeikrig/flyvåpenet
Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Norsk deltakelse på D-dagen<img alt="" src="/media/PubImages/018069.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norsk deltakelse på D-dagenTidlig om morgenen 6. juni 1944 startet den militære frigjøringen av Vest-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/d-dagen
Maidagene 1945<img alt="" src="/media/PubImages/Frigjoring-Oslo-maidagene2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Maidagene 1945​Omkring midten av april raknet hovedforsvarslinjene som omga de tyske kjerneområdene i Sentral-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/maidagene
Kongens hjemkomst<img alt="" src="/media/PubImages/Fri05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kongens hjemkomstKongens hjemkomst 7. juni 1945 markerer ​​​​at Norges frihet og suverenitet endelig var gjenopprettet​.http://forsvaret.no/norgeikrig/kongens-hjemkomst

 

 

Den norske marinenDen norske marinenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/5115007-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2692Den 20. juni 1940 ble Sjøforsvarets Overkommando opprettet i London. Dette markerte starten på arbeidet med å bygge opp en ny norsk marine.

​​​​​​​​​​​​Etter avslutningen av felttoget i Norge fulgte 13 norske fartøyer med i alt 600 mann kongen og regjeringen over til Storbritannia. 20. juni 1940 ble Sjøforsvarets Overkommando opprettet i London under ledelse av kontreadmiral Henry Diesen. Dette markerte starten på arbeidet med å bygge opp en ny norsk marine som i mai 1945 omfattet 58 skip og drøyt 7400 offiserer og mannskaper.

Det viktigste senteret for det norske sjøforsvarets virksomhet var Port Edgar, ikke langt fra den større og mer kjente marinebasen Rosyth på den skotske østkysten. Senere ble Sjøforsvarets hovedstasjon flyttet til Edinburgh. Med oppbyggingen av den norske marinen fulgte snart også etableringen av underavdelinger i Plymouth, Portsmouth, Liverpool, Shetland Orknøyene, Island, Fær​øyene og Halifax, Nova Scotia i Canada. Men norske minesveipere gjorde også aktiv tjeneste i fjerne farvann som Middelhavet og Persiabukta.

De norske ubåtene gjennomførte flere vellykkede angrep mot den tyske skipstrafikken langs norske kysten​

​Den første tiden ble de norske fartøyene hovedsakelig brukt til vaktoppgaver og minesveiping langs den britiske østkysten og i Den engelske kanal. Til denne type tjeneste fikk marinen snart overført en rekke mindre skip, blant annet nærmere 30 norske hvalbåter som kom fra fangstfeltene utenfor Antarktis og ble ombygget i Canada for å utføre vakt- og patruljetjeneste. Etter hvert fikk nordmennene også overført større krigsfartøyer som jagere, korvetter og ubåter. 

I Storbritannia tok marinen også i bruk nye og hurtiggående motortorpedobåter (MTB). Disse båtene var til å begynne med stasjonert ved Kanalkysten, men de ble senere overført til Shetland hvor de i likhet med de norske ubåtene, gjennomførte flere vellykkede angrep mot den tyske skipstrafikken langs norske kysten. De elleve jagerne og sju korvettene som marinen opererte, ble hovedsakelig brukt til beskyttelsen av de allierte konvoiene i Atlanterhavet og Norskehavet. Under den operative tjenesten var de norske krigsskipene som regel underlagt britiske marineenheter, men den norske skipssjefen og mannskapene, som hovedsakelig var nordmenn, bar alle norske uniformer, og fartøyene førte alltid norsk flagg.

 

 

018081.PCD018081.PCDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/018081-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2695Norsk motorlaucnher på patruljetjeneste utenfor den engelske kysten i 1942.
NHM750098-2NHM750098-2http://forsvaret.no/media/PubImages/NHM750098-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2694Den 20. juni 1940 ble Sjøforsvarets Overkommando opprettet i London under ledelse av kontreadmiral Henry Diesen.
5109001-25109001-2http://forsvaret.no/media/PubImages/5109001-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2691​Den første tiden ble de norske fartøyene hovedsakelig brukt til vaktoppgaver og minesveiping langs den britiske østkysten og i Den engelske kanal.
018004.PCD018004.PCDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/018004-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2696Forsvarsjef Hansteen blir vist rundt av kaptein Jacobsen ombord på Jageren "Stord".
5109019-25109019-2http://forsvaret.no/media/PubImages/5109019-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2690Norske minesveipere gjorde også aktiv tjeneste i så vidt fjerne farvann som Middelhavet og Persiabukta

​​

​​​

Tidlig i krigen begynte britene å væpne sine handelsskip for å kunne gi den sivile tonnasjen bedre beskyttelsen mot tyske bombefly, ubåter og andre fiendtlige krigsskip. I 1941 startet arbeidet med å utdanne skyttere til de norske handelsfartøyene. De norske skytterne ble innrullert i Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten som våren 1945 talte nærmere 1 500 mann. 

Det er anslått at den norske marinen senket eller deltok i ødeleggelsen av i alt 153 fiendtlig​e fartøyer.

I 1942 ble det også opprettet en egen kystartilleriavdeling med særlig tanke på gjenoppbyggingen av et eget kystartilleri i Norge etter frigjøringen. I likhet med Hæren fikk også Sjøforsvarets sitt eget kvinnekorps, som ved frigjøringen talte omkring hundre befal og mannskaper. Den meste kjente spesialavdelingen var imidlertid den såkalte Shetlandsgjengen. «Norwegian Naval Independent Unit», som var avdelingens offisielle navn, hadde blitt opprettet av britene allerede i 1940 for å transportere agenter og våpen i fiskeskøyter til vestkysten av Norge. Da Shetlandsgjengen kom under norske ledelse sommeren 1942, ble omsider avdelingen en del av det norske Sjøforsvaret. 

Fra siste halvdel av 1943 utførte Shetlandsgjengen sine oppdrag med tre amerikanske ubåtjagere fra sin base ved Scalloway på Shetland. Det er anslått at den norske marinen senket eller deltok i ødeleggelsen av i alt 153 fiendtlige fartøyer. Men Sjøforsvaret måtte også tåle betydelige tap. I alt 20 fartøyer ble ødelagt eller senket, og over 400 mannskaper falt under krigsoperasjonene fra sommeren 1940 og frem til mai 1945.

I 2015 var det 75 år siden Norge ble okkupert og 70 år siden frigjøringen​

Les mer om markeringene
Publisert 19. juni 2015 12:36. av Frode Færøy, Norges hjemmefrontmuseum. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:54.

 Historier fra krigsårene

 

 

Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband