Historier frå krigsåra<img alt="" src="/media/PubImages/018081-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Historier frå krigsåra9. april 1940 gjekk Nazi-Tyskland til åtak på Noreg. Det var starten på fem år med okkupasjon. Skaff deg oversikten over norsk forsvarshistorie under den andre verdskrigen her.http://forsvaret.no/norgeikrig/historier
Felttoget i sør<img alt="" src="/media/PubImages/krigenisør004010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i sørEtter selve invasjonsdagen 9. april var det viktig for de tyske angriperne å sikre brohodene i de sørnorske byene.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-sor
Senkingen av «Blücher»<img alt="" src="/media/PubImages/05-02A-MMU.943785-Blycher%20brenner.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Senkingen av «Blücher»Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 – operasjon Weserübung – er et av de dristigste i verdenshistorien.http://forsvaret.no/norgeikrig/senkningen-av-blucher
Felttoget i nord<img alt="" src="/media/PubImages/krigeninord012053.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i nordMens felttoget i sør hadde vært et nesten sammenhengende tilbaketog, var situasjonen en annen i Nord-Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-nord
Den norske hæren i Storbritannia<img alt="" src="/media/PubImages/020071.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske hæren i Storbritannia​Sommeren 1940 startet arbeidet med å etablere en norsk hær i Storbritannia.http://forsvaret.no/norgeikrig/hæren
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband
Kompani Linge<img alt="" src="/media/PubImages/038066_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kompani Linge19. juli 1940 ble Special Operations Executive (SOE) opprettet for å samle aktiviteten rundt den hemmelige britiske krigføringen.http://forsvaret.no/norgeikrig/kompani-linge
Den norske marinen<img alt="" src="/media/PubImages/5115007-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske marinen20. juni 1940 begynte arbeidet med å bygge opp en ny norsk marine.http://forsvaret.no/norgeikrig/den-norske-marinen
Etableringen av det norske luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/02700095_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etableringen av det norske luftforsvaretI løpet av 1941 kom et økende antall flygerutdannede nordmenn til Storbritannia. Den store mangel på piloter gjorde det norske bidraget ekstra velkomment.http://forsvaret.no/norgeikrig/flyvåpenet
Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Norsk deltakelse på D-dagen<img alt="" src="/media/PubImages/018069.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norsk deltakelse på D-dagenTidlig om morgenen 6. juni 1944 startet den militære frigjøringen av Vest-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/d-dagen
Maidagene 1945<img alt="" src="/media/PubImages/Frigjoring-Oslo-maidagene2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Maidagene 1945​Omkring midten av april raknet hovedforsvarslinjene som omga de tyske kjerneområdene i Sentral-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/maidagene
Kongens hjemkomst<img alt="" src="/media/PubImages/Fri05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kongens hjemkomstKongens hjemkomst 7. juni 1945 markerer ​​​​at Norges frihet og suverenitet endelig var gjenopprettet​.http://forsvaret.no/norgeikrig/kongens-hjemkomst

 

 

Etterretning og sambandEtterretning og sambandhttp://forsvaret.no/media/PubImages/044073.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3504Etter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Etter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge. Regjeringen, og særlig utenriksminister Halvdan Koht, tok derfor initiativ ​​​​til å organisere en slags meldingstjeneste for å sikre slike opplysninger. Flere agenter ble sendt tilbake til Norge fra Storbritannia allerede sommeren 1940 med dette som hovedoppgave. 

Etter hvert ble det også etablert et radiosamband som kunne sikre en rask og effektiv kommunikasjon. Britene rekrutterte norske statsborgere til etterretningsarbeid. Secret Intelligence Service (SIS) fikk etter hvert et sterkt økende antall norske agenter i sin tjeneste.

 ​​Det møysommelige og livsfarlige arbeidet førte til at norske og allierte myndigheter kunne danne seg et bilde av det tyske nærværet i Norge.

I det okkuperte Norge ble det også dannet nettverk som hadde etterretning som sin primære oppgave. Allerede våren 1940 tok ingeniør Arvid Storsveen initiativ til å danne en hemmelig organisasjon, og samme sommer begynte rekruttering til det som skulle ble den mest omfattende etterretningsorganisasjonen under krigen, XU. 

Mange sentrale medarbeidere ble funnet blant realfagsstudentene på Blindern, i tillegg til offiserer og andre yrkesgrupper. I løpet av de første årene ble det bygget opp et svært effektivt nettverk med kontakter over store deler av landet. XU formidlet det vesentligste av sitt materiale via Stockholm og det norske militærkontoret der (Mi II) samt FO II i London. En strøm av rapporter og fotografier av tyske anlegg og andre installasjoner fant veien over grensen til Sverige. XU hadde egne kurérruter og transportveier. Materialet ble gjerne mikrofilmet og siden sendt over grensen. 

XU hadde også sine egne radiosendere. Det møysommelige og livsfarlige arbeidet førte til at norske og allierte myndigheter kunne danne seg et nokså nøyaktig bilde av det tyske nærværet i Norge. Selv om XU var den langt største, fantes det også en rekke mindre, men like fullt viktige organisasjoner.

 

 

056229056229http://forsvaret.no/media/PubImages/056229.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3506Secret Intelligence Service (SIS) fikk etterhvert et sterkt økende antall norske agenter i sin tjeneste.
037044.pcd037044.pcdhttp://forsvaret.no/media/PubImages/037044.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3510Radiostasjonene ble drevet i all hemmelighet fra ulike lokaler rundt om i landet.
056261056261http://forsvaret.no/media/PubImages/056261.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3508For norske etterretningspersonell var oppgaven ofte å kartlegge skips-, troppe- og flybevegelser som kunne lede til et alliert angrep innen få timer.
056228056228http://forsvaret.no/media/PubImages/056228.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3505Det ble rekruttert mange norske statsborgere til etterretningsarbeid. En database ved Norges Hjemmefrontmuseum inneholder mer enn 9000 navn knyttet til slik virksomhet.​
056272056272http://forsvaret.no/media/PubImages/056272.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3509Etter at kampene i Norge var over i juni 1940 ble det organisert en slags "meldingstjeneste" for å sikre opplysninger om hva som foregikk i landet.
056260056260http://forsvaret.no/media/PubImages/056260.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3507I løpet av krigen ble det satt i drift en lang rekke radiostasjoner med forbindelse til Storbritannia og i noen grad Sverige.

​​


​De norske SIS-agentene hadde et litt annet perspektiv på sitt arbeid. Svært ofte var oppgaven å kartlegge skips-, troppe- og flybevegelser, og agentene hadde dermed et mer operativt mål. En radiorapport om en tysk konvoi kunne lede til et alliert flyangrep innen få timer. På Finnmarkskysten kunne nordmenn rapportere til sovjetiske myndigheter om fiendens skipsbevegelser og andre militære tiltak. Resultatet kunne være dødelige og effektive angrep mot fienden. I teorien skulle disse agentene operere helt på egen hånd som eremitter, men i praksis fikk de fleste et nettverk rundt seg som sørget for forsyninger og annet nødvendig.

 ​​Etter krigen eksisterte det en selvpålagt taushet omkring etterretningsvirksomheten under krigsårene.

I løpet av krigen ble det satt i drift en lang rekke radiostasjoner med forbindelse til Storbritannia og til en viss grad Sverige. Disse stasjonene ble drevet både av personell knyttet til etterretning og den militære motstandsbevegelsen (Milorg). Radiostasjonene opererte under de mest risikable forhold, og en rekke stasjoner ble peilet inn. Et særlig stort nettverk av sendere sørget for jevnlige rapporter om slagskipet «Tirpitz». Andre stasjoner brakte meldinger knyttet til ulike operasjoner i regi av Milorg og Linge-folk på oppdrag. Disse stasjonene sorterte under Special Operations Executive (SOE). I krigens sluttfase ble det også planlagt og dels bygget opp et indre samband for hjemmefronten.

​Etter krigen eksisterte en selvpålagt taushet omkring etterretningsvirksomheten, og det har først på slutten av 1900-tallet vært mulig å historisk avdekke denne aktiviteten i sin fulle bredde. En database ved Norges Hjemmefrontmuseum inneholder mer enn 9000 navn knyttet til slik virksomhet.​​

I 2015 var det 75 år siden Norge ble okkupert og 70 år siden frigjøringen​

LES MER OM MARKERINGENE
Publisert 25. august 2015 12:18. av Ivar Kraglund. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:55.

 Historier fra krigsårene

 

 

Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband