Historier frå krigsåra<img alt="" src="/media/PubImages/018081-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Historier frå krigsåra9. april 1940 gjekk Nazi-Tyskland til åtak på Noreg. Det var starten på fem år med okkupasjon. Skaff deg oversikten over norsk forsvarshistorie under den andre verdskrigen her.http://forsvaret.no/norgeikrig/historier
Felttoget i sør<img alt="" src="/media/PubImages/krigenisør004010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i sørEtter selve invasjonsdagen 9. april var det viktig for de tyske angriperne å sikre brohodene i de sørnorske byene.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-sor
Senkingen av «Blücher»<img alt="" src="/media/PubImages/05-02A-MMU.943785-Blycher%20brenner.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Senkingen av «Blücher»Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 – operasjon Weserübung – er et av de dristigste i verdenshistorien.http://forsvaret.no/norgeikrig/senkningen-av-blucher
Felttoget i nord<img alt="" src="/media/PubImages/krigeninord012053.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i nordMens felttoget i sør hadde vært et nesten sammenhengende tilbaketog, var situasjonen en annen i Nord-Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-nord
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband
Den norske hæren i Storbritannia<img alt="" src="/media/PubImages/020071.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske hæren i Storbritannia​Sommeren 1940 startet arbeidet med å etablere en norsk hær i Storbritannia.http://forsvaret.no/norgeikrig/hæren
Kompani Linge<img alt="" src="/media/PubImages/038066_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kompani Linge19. juli 1940 ble Special Operations Executive (SOE) opprettet for å samle aktiviteten rundt den hemmelige britiske krigføringen.http://forsvaret.no/norgeikrig/kompani-linge
Den norske marinen<img alt="" src="/media/PubImages/5115007-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske marinen20. juni 1940 begynte arbeidet med å bygge opp en ny norsk marine.http://forsvaret.no/norgeikrig/den-norske-marinen
Etableringen av det norske luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/02700095_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etableringen av det norske luftforsvaretI løpet av 1941 kom et økende antall flygerutdannede nordmenn til Storbritannia. Den store mangel på piloter gjorde det norske bidraget ekstra velkomment.http://forsvaret.no/norgeikrig/flyvåpenet
Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Norsk deltakelse på D-dagen<img alt="" src="/media/PubImages/018069.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norsk deltakelse på D-dagenTidlig om morgenen 6. juni 1944 startet den militære frigjøringen av Vest-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/d-dagen
Maidagene 1945<img alt="" src="/media/PubImages/Frigjoring-Oslo-maidagene2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Maidagene 1945​Omkring midten av april raknet hovedforsvarslinjene som omga de tyske kjerneområdene i Sentral-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/maidagene
Kongens hjemkomst<img alt="" src="/media/PubImages/Fri05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kongens hjemkomstKongens hjemkomst 7. juni 1945 markerer ​​​​at Norges frihet og suverenitet endelig var gjenopprettet​.http://forsvaret.no/norgeikrig/kongens-hjemkomst

 

 

Felttoget i nordFelttoget i nordhttp://forsvaret.no/media/PubImages/krigeninord012053.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2012Mens felttoget i sør hadde vært et nesten sammenhengende tilbaketog, var situasjonen en annen i Nord-Norge.

​​​​​​​​​​​​Mens felttoget i sør hadde vært et nesten sammenhengende tilbaketog, var situasjonen en annen i Nord-Norge. Her måtte okkupanten kjempe hardt i to måneder. Det ble et europeisk felttog, med tyskere på ene siden og nordmenn, briter, franskmenn og polakker på den andre. Selv om tyskerne var i kraftig mindretall, klarte de å stå i mot i nesten 50 dager. På den annen side var det nettopp i Narvik at Hitler opplevde sitt første militære nederlag.

200 norske soldater klarte å bløffe seg forbi tyskerne og komme seg ut av byen. Etter hvert kom mobiliseringen i gang.​

​9. april hadde panserskipet «Eidsvold» gått ut i munningen av Ofotfjorden der ti tyske jagere kom inn fjorden for full maskin. Kommandørkaptein Odd I. Willoch nektet å overgi seg, og like etter ble «Eidsvold» torpedert og gikk ned. Søsterskipet «Norge», som lå ved havn, åpnet ild mot to tyske jagere, men ble senket. Det norske tapet var på 276 mann. Oberst Konrad Sundlo, som var medlem av Nasjonal Samling, overga deretter byen uten motstand. Men 200 norske soldater klarte å bløffe seg forbi tyskerne og komme seg ut av byen. Etter hvert kom mobiliseringen i gang.

Vestmaktene bestemte seg snart for å gjenerobre Narvik. Den svenske jernmalmen som ble skipet ut fra byen, var viktig for den videre krigføringen. Britene spilte hovedrollen i sjøkrigen. I to dristige aksjoner 10. og 13. april, like uortodokse som den tyske invasjonen, ødela de alle de ti tyske jagerne. Frankrikes viktigste bidrag var tropper til landgangsoperasjonene. I slutten av april og begynnelsen av mai kom de med fem bataljoner. Fire polske bataljoner var fremme 9. mai, og deres viktigste kampområde ble fronten i sør. Britiske krigsskip bombarderte Bjerkvik, og franske tropper gikk i land 13. og 14. mai. En norsk bataljon deltok under fransk kommando.

 

 

krigeninord014038krigeninord014038http://forsvaret.no/media/PubImages/krigeninord014038.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2007Franske soldater på patrulje ved Narvik, våren 1940
Gjenerobringen av Narvik - 28. mai 1940Gjenerobringen av Narvik - 28. mai 1940http://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=96https://www.youtube.com/watch?v=Pwpvyphs61o
Felttoget i nordFelttoget i nordhttp://forsvaret.no/media/PubImages/krigeninord012053.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2012Mens felttoget i sør hadde vært et nesten sammenhengende tilbaketog, var situasjonen en annen i Nord-Norge.
Felttoget i nordFelttoget i nordhttp://forsvaret.no/media/PubImages/krigeninord008062.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2008Mens felttoget i sør hadde vært et nesten sammenhengende tilbaketog, var situasjonen en annen i Nord-Norge.
krigeninord012068krigeninord012068http://forsvaret.no/media/PubImages/krigeninord012068.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2015Fransk fremmedlegionær med to esler med forsyninger ved Gratangen
krigeninord008071krigeninord008071http://forsvaret.no/media/PubImages/krigeninord008071.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2009Tyske alpejegere tatt til fange ved Gratangen. Norsk soldat til venstre
krigeninord012057krigeninord012057http://forsvaret.no/media/PubImages/krigeninord012057.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2010Flyfoto fra Ørnefjell, Leigasvann. Tatt under rekognisering av sersjant Løvestad fra 1300 meter den 11. mai 1940 kl. 07.32
krigeninord008067krigeninord008067http://forsvaret.no/media/PubImages/krigeninord008067.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2011Norsk sanitetskompani nær Fossbakken i Gratangen våren 1940


Målet med operasjonene var å kaste tyskerne tilbake fra stillingene rundt brohodet ved Narvik. Særlig i området nord for byen hadde de satt seg fast. Det var i denne fasen de norske styrkene gjorde sin beste innsats. 

Etter et kort, men blodig tilbakeslag morgenen etter, klarte nordmennene å drive tyskerne tilbake.​​

Sjefen for de norske styrkene i Nord-Norge, generalmajor Carl Gustav Fleischer, innledet 24. april et angrep ved Gratangen med tre bataljoner. Etter et kort, men blodig tilbakeslag morgenen etter, klarte nordmennene å drive tyskerne tilbake. Fra mai og utover begynte en fem ukers norsk framrykking.

Tyskerne hadde dratt seg tilbake i det veiløse området østenfor Narvik. Den norske framrykkingen gikk først sørover. Forbindelsen til de franske styrkene som kom opp fra Bjerkvik, ble knyttet. Midt i mai dreiet det norske angrepet seg sørøstover mot Bjørnefjell og svenskegrensa. Fjellkrigen ble nordmennenes krig. General Eduard Dietl og hans 3. Gebirgsdivision ble drevet stadig nærmere mot svenske­grensa.

Natt til 28. mai gikk to franske og en norsk bataljon mot Narvik. Den norske bataljonen marsjerte inn i Narvik litt før klokka 17, med et tap på seksti falne og sårede. På samme tid hadde polske avdeling­er støtt fram langs Beisfjorden. Tyskerne samlet seg ved Bjørnefjell. Berlin ba svenske myndigheter ta seg av evakueringen. Den norske 6. brigade nådde grenserøys 267 og kunne observere at svenskene markerte grensa med flagg rett bak tyskerne.

Fra 10. juni var kapitulasjonen et faktum. Men kampen for å gjenvinne Norges frihet skulle føres videre fra Storbritannia.​​​​​

​På grunn av utviklingen i resten av Europa hadde de allierte allerede flere dager tidligere bestemt seg for å trekke seg tilbake. Da nordmennene fikk denne beskjeden, var bitterheten stor. Britene satte 7. juni som absolutt siste tidsfrist for kongens og regjeringens avreise til Storbritannia. Ruge klarte å få styrkene demobilisert i ordnede former, uten at de kom i tysk fangenskap. Felttoget på norsk grunn i 1940 var slutt, og vårt forsvar hadde 853 falne. Fra 10. juni var kapitulasjonen et faktum. Men kampen for å gjenvinne Norges frihet skulle føres videre fra Storbritannia.


I 2015 markerte vi at det var 75 år siden Norge ble okkupert o​g 70 år siden frigjøringen

LES MER OM Jubileet
Publisert 19. mai 2015 08:46. av Arnfinn Moland. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:54.

 Historier fra krigsårene

 

 

Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband