Historier frå krigsåra<img alt="" src="/media/PubImages/018081-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Historier frå krigsåra9. april 1940 gjekk Nazi-Tyskland til åtak på Noreg. Det var starten på fem år med okkupasjon. Skaff deg oversikten over norsk forsvarshistorie under den andre verdskrigen her.http://forsvaret.no/norgeikrig/historier
Felttoget i sør<img alt="" src="/media/PubImages/krigenisør004010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i sørEtter selve invasjonsdagen 9. april var det viktig for de tyske angriperne å sikre brohodene i de sørnorske byene.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-sor
Senkingen av «Blücher»<img alt="" src="/media/PubImages/05-02A-MMU.943785-Blycher%20brenner.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Senkingen av «Blücher»Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 – operasjon Weserübung – er et av de dristigste i verdenshistorien.http://forsvaret.no/norgeikrig/senkningen-av-blucher
Felttoget i nord<img alt="" src="/media/PubImages/krigeninord012053.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i nordMens felttoget i sør hadde vært et nesten sammenhengende tilbaketog, var situasjonen en annen i Nord-Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-nord
Den norske hæren i Storbritannia<img alt="" src="/media/PubImages/020071.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske hæren i Storbritannia​Sommeren 1940 startet arbeidet med å etablere en norsk hær i Storbritannia.http://forsvaret.no/norgeikrig/hæren
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband
Kompani Linge<img alt="" src="/media/PubImages/038066_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kompani Linge19. juli 1940 ble Special Operations Executive (SOE) opprettet for å samle aktiviteten rundt den hemmelige britiske krigføringen.http://forsvaret.no/norgeikrig/kompani-linge
Den norske marinen<img alt="" src="/media/PubImages/5115007-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske marinen20. juni 1940 begynte arbeidet med å bygge opp en ny norsk marine.http://forsvaret.no/norgeikrig/den-norske-marinen
Etableringen av det norske luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/02700095_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etableringen av det norske luftforsvaretI løpet av 1941 kom et økende antall flygerutdannede nordmenn til Storbritannia. Den store mangel på piloter gjorde det norske bidraget ekstra velkomment.http://forsvaret.no/norgeikrig/flyvåpenet
Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Norsk deltakelse på D-dagen<img alt="" src="/media/PubImages/018069.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norsk deltakelse på D-dagenTidlig om morgenen 6. juni 1944 startet den militære frigjøringen av Vest-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/d-dagen
Maidagene 1945<img alt="" src="/media/PubImages/Frigjoring-Oslo-maidagene2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Maidagene 1945​Omkring midten av april raknet hovedforsvarslinjene som omga de tyske kjerneområdene i Sentral-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/maidagene
Kongens hjemkomst<img alt="" src="/media/PubImages/Fri05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kongens hjemkomstKongens hjemkomst 7. juni 1945 markerer ​​​​at Norges frihet og suverenitet endelig var gjenopprettet​.http://forsvaret.no/norgeikrig/kongens-hjemkomst

 

 

Felttoget i Sør-NorgeFelttoget i Sør-Norgehttp://forsvaret.no/media/PubImages/krigenisør004010.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2013Etter selve invasjonsdagen 9. april var det viktig for de tyske angriperne å sikre brohodene i de sørnorske byene.

​​​​​​​​​​​​​​I dagene som fulgte, sendte tyskerne derfor inn store styrker og krigsmateriell. I løpet av de to månedene selve felttoget kom til å vare, sendte tyskerne intet mindre enn​ 140 000 soldater til Norge. Fra Oslo skulle operasjonene spre seg nordover og vestover, i tillegg til mindre opprenskninger andre steder på Østlandet. Overalt ble de norske styrkene drevet tilbake. Kaotiske forhold under mobiliseringen gjorde sitt, manglende trening bedret heller ikke situasjonen. Tyskernes totale herredømme i lufta var enda verre. 

Med unntak av heltemodig innsats av jagervingen på Fornebu noen timer 9. april var det ikke norske kampfly i aksjon i Sør-Norge. 

For de norske styrker ble oppgaven å drive oppholdende strid og hindre tysk framrykking innover i landet til alliert hjelp kom. Slik hjelp sto ikke klar. Da Norge ble angrepet, ble det samlet en provisorisk britisk styrke som uten tyngre utstyr ble sendt til Norge. De første briter gikk i land i Namsos 14. april. Tre dager senere gikk ytterligere avdelinger i land på Åndalsnes. 

Den allierte strategien var i første omgang å gjenerobre Trondheim gjennom en knipetangsmanøver fra nord og sør. Etter at tyskerne brøt gjennom de norske linjene på Østlandet, besluttet de allierte imidlertid å utsette gjenerobringen av Trondheim. Britiske styrker dro sørover Gudbrandsdalen for å avlaste de hardt pressede norske avdelingene. Sør for Lillehammer var det stopp. De tyske styrkene presset ubønnhørlig forsvarerne nordover. Kampene i Sør-Norge kom til å bli en strid om dalførene. På tysk side ble oppgaven å knytte sammen brohodene og få kontroll, særlig over linja Oslo–Trondheim. 

 

 

NHM003086.pcdNHM003086.pcdhttp://forsvaret.no/media/PubImages/kampeneisør003086.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2014Norske soldater under en forflytning i Sør-Norge i krigsdagene i 1940
Felttoget i Sør-NorgeFelttoget i Sør-Norgehttp://forsvaret.no/media/PubImages/krigenisør004010.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2013Etter selve invasjonsdagen 9. april var det viktig for de tyske angriperne å sikre brohodene i de sørnorske byene.
NHM003083.pcdNHM003083.pcdhttp://forsvaret.no/media/PubImages/krigenisør003083.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2016Norske soldater under transport i Sør-Norge i krigsdagene i 1940

På enkelte frontavsnitt ble det ytt hard norsk motstand. Kampene i Valdres hørte til de hardeste. Også andre steder var det eksempler på at forsvarerne bet fra seg. Spredte lyspunkter kunne likevel ikke hindre en tysk framgang. En liten britisk flystyrke på det frosne Lesjaskogsvatn ble raskt nedkjempet av tyske bombefly, og det tyske herredømmet fortsatte i lufta. 

Etter at fronten i Østerdalen brøt sammen, ble det klart at operasjonene i Sør-Norge gikk mot ​en slutt. 

De allierte styrkene ble skipet ut over Åndalsnes og Namsos. Da Hegra festning i Stjørdal ga opp 5. mai, var felttoget i Sør-Norge over.

I løpet av de tre ukene felttoget i sør varte, hadde de politiske forholdene endret seg dramatisk. 9. april proklamerte Vidkun Quisling at han hadde tatt over regjeringsmakten. Quislings statskupp var ikke på forhånd klarert på høyeste hold i Tyskland, og allerede 14. april ble han satt til side av et nytt organ, Administrasjonsrådet, som ble opprettet på initiativ fra Høyesterett. Oppgaven var å sørge for forvaltningen av de okkuperte områder. Rådet fikk gradvis utvidet sitt geografiske ansvarsområde etter hvert som fronten beveget seg. Regjeringen kunne gjøre lite. På tysk side ble det innsatt en Reichskommissar, Josef Terboven, som skulle styre landet under okkupasjonen.

På stadig flukt for de framrykkende tyske styrkene, beveget regjeringen, kongen og kronprinsen seg etter hvert over til Gudbrandsdalen for til slutt å bli skipet ut via Molde til Tromsø. Per Bratland fotograferte kongen og kronprinsen under et av de mange tyske bombeangrepene på Molde. Bildet gikk verden rundt og hadde en enorm symboleffekt. Det dannet senere bakgrunn for Nordahl Griegs dikt «Kongen». Kampene i Sør-Norge var over, men fortsatte i nord.​​​

I 2015 var det 75 år siden Norge ble okkupert og 70 år siden frigjøringen​

LES MER OM jubileet
Publisert 20. april 2015 08:40. av Ivar Kraglund. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:54.

 Historier fra krigsårene

 

 

Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband