Historier frå krigsåra<img alt="" src="/media/PubImages/018081-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Historier frå krigsåra9. april 1940 gjekk Nazi-Tyskland til åtak på Noreg. Det var starten på fem år med okkupasjon. Skaff deg oversikten over norsk forsvarshistorie under den andre verdskrigen her.http://forsvaret.no/norgeikrig/historier
Felttoget i sør<img alt="" src="/media/PubImages/krigenisør004010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i sørEtter selve invasjonsdagen 9. april var det viktig for de tyske angriperne å sikre brohodene i de sørnorske byene.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-sor
Senkingen av «Blücher»<img alt="" src="/media/PubImages/05-02A-MMU.943785-Blycher%20brenner.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Senkingen av «Blücher»Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 – operasjon Weserübung – er et av de dristigste i verdenshistorien.http://forsvaret.no/norgeikrig/senkningen-av-blucher
Felttoget i nord<img alt="" src="/media/PubImages/krigeninord012053.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i nordMens felttoget i sør hadde vært et nesten sammenhengende tilbaketog, var situasjonen en annen i Nord-Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-nord
Den norske hæren i Storbritannia<img alt="" src="/media/PubImages/020071.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske hæren i Storbritannia​Sommeren 1940 startet arbeidet med å etablere en norsk hær i Storbritannia.http://forsvaret.no/norgeikrig/hæren
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband
Kompani Linge<img alt="" src="/media/PubImages/038066_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kompani Linge19. juli 1940 ble Special Operations Executive (SOE) opprettet for å samle aktiviteten rundt den hemmelige britiske krigføringen.http://forsvaret.no/norgeikrig/kompani-linge
Den norske marinen<img alt="" src="/media/PubImages/5115007-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske marinen20. juni 1940 begynte arbeidet med å bygge opp en ny norsk marine.http://forsvaret.no/norgeikrig/den-norske-marinen
Etableringen av det norske luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/02700095_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etableringen av det norske luftforsvaretI løpet av 1941 kom et økende antall flygerutdannede nordmenn til Storbritannia. Den store mangel på piloter gjorde det norske bidraget ekstra velkomment.http://forsvaret.no/norgeikrig/flyvåpenet
Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Norsk deltakelse på D-dagen<img alt="" src="/media/PubImages/018069.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norsk deltakelse på D-dagenTidlig om morgenen 6. juni 1944 startet den militære frigjøringen av Vest-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/d-dagen
Maidagene 1945<img alt="" src="/media/PubImages/Frigjoring-Oslo-maidagene2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Maidagene 1945​Omkring midten av april raknet hovedforsvarslinjene som omga de tyske kjerneområdene i Sentral-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/maidagene
Kongens hjemkomst<img alt="" src="/media/PubImages/Fri05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kongens hjemkomstKongens hjemkomst 7. juni 1945 markerer ​​​​at Norges frihet og suverenitet endelig var gjenopprettet​.http://forsvaret.no/norgeikrig/kongens-hjemkomst

 

 

Etableringen av det norske LuftforsvaretEtableringen av det norske Luftforsvarethttp://forsvaret.no/media/PubImages/02700095_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3179I løpet av 1941 kom et økende antall flygerutdannede nordmenn til Storbritannia. Den store mangel på piloter gjorde det norske bidraget ekstra velkomment.

​​​​​​​​​I løpet av 1941 kom et økende antall flygerutdannede nordmenn til Storbritannia. Den store mangel på piloter og annet nøkkelpersonell gjorde det norske bidraget ekstra velkomment. 

Her ble flere «norske» skvadroner etablert. Den første operative var 330 (N) med base på Island og mannskaper fra Marinens flyvåpen. De allerede innkjøpte Northrop N-3 PB-sjøflyene drev ubåtjakt og overvåkning av havområdene i Nord-Atlanteren fra sommeren 1941 og sorterte under britenes Coastal Command. Patruljetjeneste med enmotors fly under de forhold som hersket rundt Island, var lite gunstig. Skvadronen fikk etter hvert tilført 2-motors Catalina amfibiefly, men tjenesten på Island var likevel ikke tilfredsstillende. 

Skvadronen utførte et stort antall tokt mot tyske skipsmål på norskekysten​​​

I begynnelsen av 1943 ble derfor skvadronen overført til Oban i Skottland. Her ble den utrustet med store 4-motors Sunderland flybåter. Etter en tid ble skvadronen flyttet på nytt, denne gang til Sullom Voe på Shetland. Gjennom resten av krigen ble tjenesten utført herfra. Etter hvert kom en ny avdeling som utviklet seg til 333 Skvadron. Denne ble oppsatt med Catalina (A-flight) og hadde norskekysten som hovedoperasjonsområde. Etter hvert ble det også tilført Mosquito jagerbombere til skvadronen (B-flight), og disse utførte et stort antall tokt mot tyske skipsmål på norskekysten.​

Flygerne fra Hærens flyvåpen ble i hovedsak kanalisert til RAFs Fighter Command og de to jagerskvadronene 331 og 332. Etter nødvendig trening og tjeneste i mindre utsatte områder i Nord-England og på Orknøyene, ble skvadronene i mai 1942 flyttet til Sør-England og kom til å inngå i No 132 (Norwegian) Wing på flystasjonen North Weald litt nord og øst for London. Etter å ha slitt med delvis utslitt britiske materiell, fikk nordmennene nå tilført siste utgave av Spitfire jagerfly, Mk IX, og ble satt inn i 1. linjetjeneste.

​De norske jagerflygerne gjorde seg etter hvert positivt bemerket og toppet enkelte ganger den allierte scoringslisten​​​

Nordmennene fikk en slags ilddåp allerede i august samme år da de utførte støtteoppdrag i forbindelse med det britisk-kanadiske raidet mot Dieppe på kanalkysten. De norske jagerflygerne gjorde seg etter hvert positivt bemerket og toppet enkelte ganger den allierte scoringslisten. I forbindelse med landgangen i Normandie i juni 1944 var også norske flygere langt fremme. Et meget stort antall tokt ble fløyet over kampområdene i Frankrike. Samme høst ble skvadronene forflyttet til feltflyplasser på Kontinentet for å komme nærmere fronten. Under delvis svært vanskelige forhold klarte norske bakkemannskaper og piloter å påføre fienden betydelige tap.

 

 

0280079.PCD0280079.PCDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/0280079_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3180Bildet viser en norsk Mosquito jagerbomber i Storbritannia.
02700043.PCD02700043.PCDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/02700043_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3185Bildet viser en norsk Northrop over Island
02600002.PCD02600002.PCDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/02600002_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3181Utdanning av norske piloter i Little Norway (Canada).
02600034.PCD02600034.PCDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/02600034_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3184Major Werner Christie var en norsk offiser og jagerflyver under andre verdenskrig.
02600013.PCD02600013.PCDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/02600013_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3183Norsk pilot - merkene på siden av flyet symbolisere 5 nedskutte tyske fly.​I tillegg til de nevnte enheter, deltok nordmenn også i en rekke britiske skvadroner. Norske piloter var representert i Bomber Command og hadde mange tokt over Tyskland, flere hadde perioder i Ferry Command og førte nye maskiner over Atlanterhavet. De såkalte Special Duty Squadrons hadde også flere nordmenn som fløy slipp-operasjoner med agenter og forsyninger over okkuperte land. Disse oppdragene gikk gjerne i regi av Special Operations Executive (SOE), eller Secret Intelligence Service (SIS). Trafikken mellom Stockholm og Storbritannia ble også for en stor del utført av nordmenn. Den såkalte Stockholmsruta, med sine Lodestar-maskiner, var en viktig lenke for norske myndigheter.

1​0. november 1944 ble Luftforsvaret opprettet som en tredje forsvarsgrein

De to flyvåpen hadde i krigens første år blitt styrt av FFK, Flyvåpnenes Felleskommando, men det ble stadig klarere at denne organiseringen sto for fall. Tross indre motstand bestemte Forsvarsdepartementet seg for å opprette Luftforsvaret som en tredje forsvarsgrein​. Ved kongelig resolusj​on av 10. november 1944 ble Luftforsvaret dannet. På dette tidspunkt hadde den nye forsvarsgreina til sammen 2584 offiserer, sersjanter og menige. Krigen førte til betydelige tap, også for Luftforsvaret og de foregående to flyvåpnene. Likevel sto Norge ved krigens slutt med et nokså komplett luftforsvar, oppsatt med noe av datidens mest moderne materiell.

I 2015 var det 75 år siden Norge ble okkupert og 70 år siden frigjøringen

les me​r om​ markeringene​​
Publisert 14. juli 2015 15:59. av Ivar Kraglund, Norges hjemmefrontmuseum. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:55.

 Historier fra krigsårene

 

 

Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband