Historier frå krigsåra<img alt="" src="/media/PubImages/018081-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Historier frå krigsåra9. april 1940 gjekk Nazi-Tyskland til åtak på Noreg. Det var starten på fem år med okkupasjon. Skaff deg oversikten over norsk forsvarshistorie under den andre verdskrigen her.http://forsvaret.no/norgeikrig/historier
Felttoget i sør<img alt="" src="/media/PubImages/krigenisør004010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i sørEtter selve invasjonsdagen 9. april var det viktig for de tyske angriperne å sikre brohodene i de sørnorske byene.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-sor
Senkingen av «Blücher»<img alt="" src="/media/PubImages/05-02A-MMU.943785-Blycher%20brenner.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Senkingen av «Blücher»Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 – operasjon Weserübung – er et av de dristigste i verdenshistorien.http://forsvaret.no/norgeikrig/senkningen-av-blucher
Felttoget i nord<img alt="" src="/media/PubImages/krigeninord012053.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i nordMens felttoget i sør hadde vært et nesten sammenhengende tilbaketog, var situasjonen en annen i Nord-Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-nord
Den norske hæren i Storbritannia<img alt="" src="/media/PubImages/020071.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske hæren i Storbritannia​Sommeren 1940 startet arbeidet med å etablere en norsk hær i Storbritannia.http://forsvaret.no/norgeikrig/hæren
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband
Kompani Linge<img alt="" src="/media/PubImages/038066_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kompani Linge19. juli 1940 ble Special Operations Executive (SOE) opprettet for å samle aktiviteten rundt den hemmelige britiske krigføringen.http://forsvaret.no/norgeikrig/kompani-linge
Den norske marinen<img alt="" src="/media/PubImages/5115007-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske marinen20. juni 1940 begynte arbeidet med å bygge opp en ny norsk marine.http://forsvaret.no/norgeikrig/den-norske-marinen
Etableringen av det norske luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/02700095_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etableringen av det norske luftforsvaretI løpet av 1941 kom et økende antall flygerutdannede nordmenn til Storbritannia. Den store mangel på piloter gjorde det norske bidraget ekstra velkomment.http://forsvaret.no/norgeikrig/flyvåpenet
Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Norsk deltakelse på D-dagen<img alt="" src="/media/PubImages/018069.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norsk deltakelse på D-dagenTidlig om morgenen 6. juni 1944 startet den militære frigjøringen av Vest-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/d-dagen
Maidagene 1945<img alt="" src="/media/PubImages/Frigjoring-Oslo-maidagene2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Maidagene 1945​Omkring midten av april raknet hovedforsvarslinjene som omga de tyske kjerneområdene i Sentral-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/maidagene
Kongens hjemkomst<img alt="" src="/media/PubImages/Fri05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kongens hjemkomstKongens hjemkomst 7. juni 1945 markerer ​​​​at Norges frihet og suverenitet endelig var gjenopprettet​.http://forsvaret.no/norgeikrig/kongens-hjemkomst

 

 

Den norske hæren i StorbritanniaDen norske hæren i Storbritanniahttp://forsvaret.no/media/PubImages/020071.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3338​Sommeren 1940 startet arbeidet med å etablere en norsk hær i Storbritannia.

​​​​​​Sommeren 1940 startet arbeidet med å etablere en norsk hær i Storbritannia. I Dumfries på vestkysten av Skottland, ble den første militærl​eiren for 550 mann, hovedsakelig hvalfangere og sjøfolk, opprettet allerede i juni. Den første sjefen for Hærens Overkommando i eksil, general Carl Gustav Fleischer, hadde tidlig utformet planene om å bygge opp en hovedkampavdeling tilsvarende en britisk brigade.

​Fleischer måtte imidlertid finne seg i å stå bakerst i køen når det gjaldt fordelingen av nye norske mannskaper. Både Handelsflåten – som var det langt viktigste bidraget i den norske krigsinnsatsen – Marinen og Flyvåpenet fikk høyere prioritet enn Hæren og hadde derfor forrang ved tildeling av nyankomne nordmenn. Hærens personellstyrke nådde 2000 først i 1942 og passerte to år senere 3000 tjenestegjørende. Ved frigjøringen var Hærens totale mannskapsstyrke vel 3900 menn og kvinner.

​​​​Norske hærstyrker skulle utrustes og trenes slik at de kunne yte verdifull støtte under frigjøringen.

Regjeringen og forsvarsledelsen ga derfor tidlig opp de første planene om å etablere en brigade i full størrelse. I stedet ble oppbyggingen av den norske brigaden vurdert i et mer bestemt forhold til mulige scenarioer for hvordan den allierte gjenerobringen av Norge kunne komme til å arte seg. 

De fåtallige norske hærstyrkene burde utrustes og trenes slik at de kunne yte verdifull støtte til de allierte stridskreftene ved frigjøringen. Dette kunne bare gjøres ved å løse mer avgrensede og spesialiserte oppdrag. 

Det ble også tidlig klart at den norske brigaden i Skottland ikke skulle settes inn i allierte krigsteatre på Kontinentet, men spares til frigjøringsoperasjonene i Norge. Våren 1945 besto brigaden av tre selvstendige bergkompanier, en liten feltartilleribataljon, et fallskjermkompani, en oppklaringseskadron samt noen mindre stabsavdelinger.

 

 

020069020069http://forsvaret.no/media/PubImages/020069.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3336Norske hærstyrker skulle utrustes og trenes slik at de kunne yte verdifull støtte under frigjøringen.
020070020070http://forsvaret.no/media/PubImages/020070.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3337Den første sjefen for Hærens Overkommando i eksil, general Carl Gustav Fleischer sammen med kongen og kronprinsen.
020067020067http://forsvaret.no/media/PubImages/020067.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3334Ved frigjøringen utgjorde Hærens totale mannskapsstyrke vel 3.900 menn og kvinner.
020068020068http://forsvaret.no/media/PubImages/020068.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3335Den største delen av den norske brigaden hadde blitt øremerket for tjeneste i Nord-Norge og var først på plass i slutten av mai 1945.​

​​

I tillegg til brigaden, omfattet Hæren ved frigjøringen i 1945 følgende fag- og støtteavdelinger: Et kvinnekorps på rundt 200 kvinner, et liaisonkorps med 95 offiserer som skulle sikre forbindelsene og samarbeidet med britiske og andre allierte staber, en kommandotropp på 90 elitesoldater samt Kompani Linge, en spesialavdeling som i samarbeid med britene hadde utført kommando- og sabotasjeaksjoner mot forskjellige mål i det okkuperte Norge. De siste to årene av krigen hadde denne avdelingen hatt som hovedbeskjeftigelse å støtte den militære motstandsbevegelsen med våpen, sambandsutstyr og instruktører. Hæren hadde i løpet av krigsårene også stasjonert mindre vaktavdelinger på Svalbard, Jan Mayen, Island og Sør-Georgia.

Av Hærens personell var det ikke bare mannskapene fra Kompani Linge som deltok i aktive krigsoperasjoner. ​

Av hærens personell var det imidlertid ikke bare mannskapene fra Lingekompaniet som kom til å delta i aktive krigsoperasjoner. I løpet av okkupasjonen ble omkring 200 nordmenn sendt til Norge som agenter for den britiske etterretningstjenesten Secret Intelligence Service. Det 2. bergkompaniet ble​ i november 1944 overført til Øst-Finnmark for vakt- og oppklaringstjeneste etter at sovjetiske styrkene hadde fordrevet de tyske troppene fra Sør-Varanger. Samme måned deltok den norske kommandotroppen under invasjonen i erobringen av den nederlandske øya Walcheren. Også et mindre antall norske offiserer kom i ildlinjen da de sommeren 1944 tjenestegjorde som troppsjefer i britiske kampavdelinger i Nord-Frankrike. Hærens samlede personelltap i tidsrommet fra 9. juni 1940 og frem til 8. mai 1945, var 165 døde og 67 sårede.

Det tok sin tid før alle de frie norske styrkene var på plass i Norge ved frigjøringen. Med tillatelse fra svenske myndigheter var et antall norske offiserer tidligere på våren blitt overført til Sverige for raskt å kunne etablere distriktskommandoene for Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge ved å slå følge med de norske polititroppene som talte nærmere 11 000 mann. Den største delen av den norske brigaden hadde blitt øremerket for tjeneste i Nord-Norge og var først på plass i slutten av mai 1​945.​

I 2015 var det 75 år siden Norge ble okkupert og 70 år siden frigjøringen

LES MER OM M​ARKERINGENE​​​
Publisert 5. august 2015 11:37. av Frode Færøy, Norges hjemmefrontmuseum. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:55.

 Historier fra krigsårene

 

 

Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband