Historier frå krigsåra<img alt="" src="/media/PubImages/018081-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Historier frå krigsåra9. april 1940 gjekk Nazi-Tyskland til åtak på Noreg. Det var starten på fem år med okkupasjon. Skaff deg oversikten over norsk forsvarshistorie under den andre verdskrigen her.http://forsvaret.no/norgeikrig/historier
Felttoget i sør<img alt="" src="/media/PubImages/krigenisør004010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i sørEtter selve invasjonsdagen 9. april var det viktig for de tyske angriperne å sikre brohodene i de sørnorske byene.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-sor
Senkingen av «Blücher»<img alt="" src="/media/PubImages/05-02A-MMU.943785-Blycher%20brenner.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Senkingen av «Blücher»Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 – operasjon Weserübung – er et av de dristigste i verdenshistorien.http://forsvaret.no/norgeikrig/senkningen-av-blucher
Felttoget i nord<img alt="" src="/media/PubImages/krigeninord012053.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i nordMens felttoget i sør hadde vært et nesten sammenhengende tilbaketog, var situasjonen en annen i Nord-Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-nord
Den norske hæren i Storbritannia<img alt="" src="/media/PubImages/020071.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske hæren i Storbritannia​Sommeren 1940 startet arbeidet med å etablere en norsk hær i Storbritannia.http://forsvaret.no/norgeikrig/hæren
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband
Kompani Linge<img alt="" src="/media/PubImages/038066_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kompani Linge19. juli 1940 ble Special Operations Executive (SOE) opprettet for å samle aktiviteten rundt den hemmelige britiske krigføringen.http://forsvaret.no/norgeikrig/kompani-linge
Den norske marinen<img alt="" src="/media/PubImages/5115007-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske marinen20. juni 1940 begynte arbeidet med å bygge opp en ny norsk marine.http://forsvaret.no/norgeikrig/den-norske-marinen
Etableringen av det norske luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/02700095_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etableringen av det norske luftforsvaretI løpet av 1941 kom et økende antall flygerutdannede nordmenn til Storbritannia. Den store mangel på piloter gjorde det norske bidraget ekstra velkomment.http://forsvaret.no/norgeikrig/flyvåpenet
Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Norsk deltakelse på D-dagen<img alt="" src="/media/PubImages/018069.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norsk deltakelse på D-dagenTidlig om morgenen 6. juni 1944 startet den militære frigjøringen av Vest-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/d-dagen
Maidagene 1945<img alt="" src="/media/PubImages/Frigjoring-Oslo-maidagene2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Maidagene 1945​Omkring midten av april raknet hovedforsvarslinjene som omga de tyske kjerneområdene i Sentral-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/maidagene
Kongens hjemkomst<img alt="" src="/media/PubImages/Fri05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kongens hjemkomstKongens hjemkomst 7. juni 1945 markerer ​​​​at Norges frihet og suverenitet endelig var gjenopprettet​.http://forsvaret.no/norgeikrig/kongens-hjemkomst

 

 

Kompani LingeKompani Lingehttp://forsvaret.no/media/PubImages/038066_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=318719. juli 1940 ble Special Operations Executive (SOE) opprettet for å samle aktiviteten rundt den hemmelige britiske krigføringen.

​​​​​Tre ulike organisasjoner hadde i tiden rundt utbruddet av andre verdenskrig ansvaret for den hemmelige britiske krigføringen. Det ble etter hvert klart at denne innsatsen måtte koordineres. Gjennom et memoran​dum datert 19. juli 1940 ble derfor Special Operations Executive (SOE) opprettet for å samle denne aktiviteten under ett tak. Da var allerede de første nordmennene i gang med motstandsaksjoner i Norge på oppdrag fra britene. Sprengningen av rørgata på Bjølvefossen kraftstasjon i Ålvik i Hardanger 17. juni, ble den første sabotasjeaksjon i Norge gjennomført av nordmenn utsendt fra Storbritannia.

Kompani Linge besto av norsk ungdom som hadde et ønske om å ​delta i kampen for et fritt Norge

Høsten 1940 ble kaptein Martin Linge utnevnt av den norske regjering i London som liaisonoffiser til SOE, og hans navn ble senere knyttet til det norske kompaniet som ble opprettet. Det besto av norsk ungdom som hadde flyktet fra Norge med ønske om siden å vende tilbake for å delta i kampen for et fritt Norge. Kompaniets egentlige betegnelse var Norwegian Independant Company No. 1 (Noric 1), men er blitt mer kjent som Kompani Linge.

Utdannelsen foregikk i Skottland. Etter å ha rekruttert 20–25 mann i måneden fra mars 1941 til mai 1943, ble det bestemt at en styrke på rundt 250 mann var tilstrekkelig. Dette antallet ble holdt konstant, med nødvendig utskiftning, til vinteren 1944–45. Da fikk kompaniet ytterligere 50 mann med tanke på de siste operasjoner i Norge.

 

 

Kompani LingeKompani Lingehttp://forsvaret.no/media/PubImages/038013_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3186Kong Haakon deler ut dekorasjoner til medlemmer i Kompani Linge i Skottland.
054160_2054160_2http://forsvaret.no/media/PubImages/054160_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=319017. juni 1940 gjennomførte motstandsbevegelsen en sprengningsaksjon mot Bjølvefossen kraftverk i Hardang.
056168_2056168_2http://forsvaret.no/media/PubImages/056168_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3189Bildet viser vraket av DS «Donau» som var et transportskip som ble senket utenfor Drøbak.
041013.pcd041013.pcdhttp://forsvaret.no/media/PubImages/041013_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3188Gunnar Sønsteby var en norsk motstandsmann og kaptein i Kompani Linge.

​​

I løpet av 1941 utførte britene flere kommandoraid mot norskekysten, der folk fra Noric 1 deltok. I raidet mot Måløy i desember 1941 falt Martin Linge. Dette var et stort tap, og i en kort periode oppsto det uenighet og usikkerhet blant disse norske frivillige: Burde ikke regjeringen holdes informert om kompaniets aktivitet i Norge? Tvisten løste seg imidlertid etter at de nødvendige forbindelseslinjer mellom norske og britiske myndigheter ble opprettet. Særlig var Anglo-Norwegian Collaboration Committee viktig i denne sammenhengen.

Men fremdeles var det fra britisk side meningen at SOE skulle operere i Norge uavhengig av Milorg. Den første tiden var dette kravet også kombinert med planer om geriljaoperasjoner i et omfang som ikke vant tilslutning verken i den norske regjering eller i motstandsledelsen i Norge. Utover i 1942 og 1943 ble imidlertid planene moderert, og britene fant ut at Milorg var en nødvendig samarbeidspartner. Resten av krigen var forholdet nærmest knirkefritt.

Fra 1942 og ut krig​​en gjennomførte Kompani Linge et stort antall sabotasjeaksjoner i Norge

Fra 1942 og ut krigen gjennomførte Kompani Linge et stort antall sabotasjeaksjoner i Norge. Aksjonene var rettet mot skip, jernbane og krigsviktig industri. Parallelt hadde de i oppdrag å instruere Milorg i våpenbruk og sabotasje. Siste del av krigen ble det også gjort forberedelser for å hindre tysk ødeleggelse i krigens sluttfase.

I alt 542 mann ble i løpet av fem år sendt fra Storbritannia til Norge på oppdrag. Dette tallet er større enn antall soldater i kompaniet, fordi mange deltok i flere operasjoner. 51 mistet livet under operasjoner, to under trening og to ved ulykker. 530 hadde fra 1940 vært oppført i kompaniets ruller, og ved krigens slutt besto Kompani Linge av 245 mann. I alt ble kompaniet tildelt 144 norske og 51 britiske dekorasjoner.

I boka «The Secret History of SOE» (2000) av William Mackenzie blir Norge fremhevet som «det gunstigste eksemplet av alle» innenfor SOE. Samme sted blir den såkalte Oslo-gjengen – som var en spesialavdeling innenfor kompaniet ledet av Gunnar Sønsteby og brukt av Milorgs Sentralledelse til å utføre sabotasjeaksjoner – omtalt som «den beste sabotørgjengen i Europa.»​

I 2015 var det​ 75 år siden Norge ble okkupert og 70 år siden frigjøringen

les mer om markeringene
Publisert 14. juli 2015 16:27. av Arnfinn Moland, Norges hjemmefrontmuseum. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:54.

 Historier fra krigsårene

 

 

Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband