Historier frå krigsåra<img alt="" src="/media/PubImages/018081-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Historier frå krigsåra9. april 1940 gjekk Nazi-Tyskland til åtak på Noreg. Det var starten på fem år med okkupasjon. Skaff deg oversikten over norsk forsvarshistorie under den andre verdskrigen her.http://forsvaret.no/norgeikrig/historier
Felttoget i sør<img alt="" src="/media/PubImages/krigenisør004010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i sørEtter selve invasjonsdagen 9. april var det viktig for de tyske angriperne å sikre brohodene i de sørnorske byene.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-sor
Senkingen av «Blücher»<img alt="" src="/media/PubImages/05-02A-MMU.943785-Blycher%20brenner.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Senkingen av «Blücher»Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 – operasjon Weserübung – er et av de dristigste i verdenshistorien.http://forsvaret.no/norgeikrig/senkningen-av-blucher
Felttoget i nord<img alt="" src="/media/PubImages/krigeninord012053.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i nordMens felttoget i sør hadde vært et nesten sammenhengende tilbaketog, var situasjonen en annen i Nord-Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-nord
Den norske hæren i Storbritannia<img alt="" src="/media/PubImages/020071.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske hæren i Storbritannia​Sommeren 1940 startet arbeidet med å etablere en norsk hær i Storbritannia.http://forsvaret.no/norgeikrig/hæren
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband
Kompani Linge<img alt="" src="/media/PubImages/038066_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kompani Linge19. juli 1940 ble Special Operations Executive (SOE) opprettet for å samle aktiviteten rundt den hemmelige britiske krigføringen.http://forsvaret.no/norgeikrig/kompani-linge
Den norske marinen<img alt="" src="/media/PubImages/5115007-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske marinen20. juni 1940 begynte arbeidet med å bygge opp en ny norsk marine.http://forsvaret.no/norgeikrig/den-norske-marinen
Etableringen av det norske luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/02700095_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etableringen av det norske luftforsvaretI løpet av 1941 kom et økende antall flygerutdannede nordmenn til Storbritannia. Den store mangel på piloter gjorde det norske bidraget ekstra velkomment.http://forsvaret.no/norgeikrig/flyvåpenet
Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Norsk deltakelse på D-dagen<img alt="" src="/media/PubImages/018069.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norsk deltakelse på D-dagenTidlig om morgenen 6. juni 1944 startet den militære frigjøringen av Vest-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/d-dagen
Maidagene 1945<img alt="" src="/media/PubImages/Frigjoring-Oslo-maidagene2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Maidagene 1945​Omkring midten av april raknet hovedforsvarslinjene som omga de tyske kjerneområdene i Sentral-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/maidagene
Kongens hjemkomst<img alt="" src="/media/PubImages/Fri05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kongens hjemkomstKongens hjemkomst 7. juni 1945 markerer ​​​​at Norges frihet og suverenitet endelig var gjenopprettet​.http://forsvaret.no/norgeikrig/kongens-hjemkomst

 

 

Maidagene 1945Maidagene 1945http://forsvaret.no/media/PubImages/Frigjoring-Oslo-maidagene2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2200​Omkring midten av april raknet hovedforsvarslinjene som omga de tyske kjerneområdene i Sentral-Europa. Det var bare spørsmål om uker før den siste tyske militære motstanden ville være endelig nedkjempet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Nordmenn flest håpet på en fredelig frigjøring, men hos mange hersket det en viss usikkerhet og frykt for hva de intakte okkupasjonsstyrkene i Norge nå ville foreta seg. Tyske militære ledere i Norge ønsket heller ikke en blodig avslutning på okkupasjonen. Imidlertid fantes det innenfor enkelte offiserskretser visse forestillinger om å kunne bruke de kampberedte styrker i Norge som forhandlingskort for å oppnå en mest mulig ærefull kapitulasjonsordning.

3. mai reiste Reichskommissar Josef Terboven og general Franz Böhme, Wehrmachts øverstkommanderende i Norge, til den nordtyske grensebyen Flensburg for å møte Hitlers etterfølger, storadmiral Karl Dönitz. Her gjorde Dönitz det klart at han aktet å få en snarlig slutt på krigen, og at direktivene for en overgivelse i Norge ville komme fra den sentrale tyske overkommandoen. 

Også Vidku​n Quisling forsto nå at det totale nederlaget var nært forestående. 

Men den virkelighetsfjerne Quisling fantaserte fortsatt om at han selv, partiorganene i NS og Hirden ville kunne bidra til en fredelig avvikling av okkupasjonen. I motsetning til det store flertallet innenfor NS som ikke ønsket voldelige konfrontasjoner, fantes det også en liten fraksjon med politiminister Jonas Lie i spissen som ønsket kamp til siste slutt.

På formiddagen 7. mai kom den første offisielle tyske kunngjøringen om kapitulasjonen over Flensburg radio. Den samme kunngjøringen ble gjentatt og kringkastet over den tyskkontrollerte Oslo-radioen klokka 15.50. Først klokka 21.10 samme dag mottok general Böhme den endelige bekreftelsen fra Dönitz og den tyske overkommandoen. Meldingen gikk ut på at kamphandlingene skulle innstilles 9. ​mai klokka ​00.00. ​

 

 

HauffsbokhandelOsloHauffsbokhandelOslohttp://forsvaret.no/media/PubImages/HauffsbokhandelOslo.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2202Hauffs bokhandel i Oslo satte ved krigens slutt opp det berømte skiltet på døren: «Lukket på grunn av glede».
CatalinaalliertkommisjonCatalinaalliertkommisjonhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Catalinaalliertkommisjon.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2203Om ettermiddagen den 8. mai landet to sjøfly ved Fornebu med en alliert kapitulasjonsdelegasjon.
GuttapåskauenmobiliseresGuttapåskauenmobilisereshttp://forsvaret.no/media/PubImages/Guttapåskauenmobiliseres.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2201Gutta på skauen mobiliseres
FranzBohmeFranzBohmehttp://forsvaret.no/media/PubImages/FranzBohme.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2199Franz Böhme var tysk general under andre verdenskrig.


​I forholdet til tyske avdelinger måtte Hjemmestyrkene (HS) inntil videre opptre varsomt. 

Det gjaldt å​​ unngå væpnete sammenstøt som kunne utvikle seg til regulære krigshandlinger. 

I de fleste byer og tettsteder i Sør-Norge rykket HS derfor inn først natt til 9. mai. Den norske delen av administrasjonsstyret sto bokstavelig talt på leirføtter og smuldret umiddelbart opp da den tyske kapitulasjonen var et faktum. Både statsadministrasjon, kommuneforvaltningen og de nazifiserte organisasjonene ble i dagene fra 7. til 9. mai åsted for et merkverdig sceneskifte. NS-innsatte embetsmenn, ordførere og kommissariske ledere forsvant og overlot kontorene til sine utvalgte etterfølgere som utålmodig ventet på å ta over.

Om ettermiddagen 8. mai landet to sjøfly ved Fornebu med en alliert kapitulasjonsdelegasjon. Delegasjonen, som senere på kvelden ankom Lillehammer, overleverte sine kapitulasjonsdirektiver til general Böhme. Det allierte diktatet påla tyskerne å rømme alle sine kystforsvars- og luftvernstillinger innen 12. mai. Troppene skulle likeledes forlate alle byer og tettsteder. I løpet av to uker skulle de tyske styrkene være trukket tilbake til nærmere angitte reservater. ​

Den første feiringen av frigjøringen hadde startet forsiktig med flaggheising og barnesang. Men feiringen tiltok i styrke utover kvelden 7. mai. Neste dag ble sentrumsgatene i de større norske byene fylt opp med jublende, syngende og flaggviftende menneskemengder. I Oslo var gatene mellom Slottsparken og Østbanestasjonen et eneste stort brusende folkehav med titusener av mennesker. Og den uhemmede​ feiringen fortsatte 9. mai med nesten uforminsket styrke.

 

 

Frigjøringsdagen 8. mai 1945Frigjøringsdagen 8. mai 1945http://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=89https://www.youtube.com/watch?v=m5_qYq_hknY

​​

I 2015 var det 75 år siden Norge ble okkupert og 70 år siden frigjøringen

LES MER OM jubileet
​​

Publisert 7. mai 2015 10:25.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:54.

 Historier fra krigsårene

 

 

Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband