Historier frå krigsåra<img alt="" src="/media/PubImages/018081-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Historier frå krigsåra9. april 1940 gjekk Nazi-Tyskland til åtak på Noreg. Det var starten på fem år med okkupasjon. Skaff deg oversikten over norsk forsvarshistorie under den andre verdskrigen her.http://forsvaret.no/norgeikrig/historier
Felttoget i sør<img alt="" src="/media/PubImages/krigenisør004010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i sørEtter selve invasjonsdagen 9. april var det viktig for de tyske angriperne å sikre brohodene i de sørnorske byene.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-sor
Senkingen av «Blücher»<img alt="" src="/media/PubImages/05-02A-MMU.943785-Blycher%20brenner.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Senkingen av «Blücher»Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 – operasjon Weserübung – er et av de dristigste i verdenshistorien.http://forsvaret.no/norgeikrig/senkningen-av-blucher
Felttoget i nord<img alt="" src="/media/PubImages/krigeninord012053.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i nordMens felttoget i sør hadde vært et nesten sammenhengende tilbaketog, var situasjonen en annen i Nord-Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-nord
Den norske hæren i Storbritannia<img alt="" src="/media/PubImages/020071.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske hæren i Storbritannia​Sommeren 1940 startet arbeidet med å etablere en norsk hær i Storbritannia.http://forsvaret.no/norgeikrig/hæren
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband
Kompani Linge<img alt="" src="/media/PubImages/038066_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kompani Linge19. juli 1940 ble Special Operations Executive (SOE) opprettet for å samle aktiviteten rundt den hemmelige britiske krigføringen.http://forsvaret.no/norgeikrig/kompani-linge
Den norske marinen<img alt="" src="/media/PubImages/5115007-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske marinen20. juni 1940 begynte arbeidet med å bygge opp en ny norsk marine.http://forsvaret.no/norgeikrig/den-norske-marinen
Etableringen av det norske luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/02700095_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etableringen av det norske luftforsvaretI løpet av 1941 kom et økende antall flygerutdannede nordmenn til Storbritannia. Den store mangel på piloter gjorde det norske bidraget ekstra velkomment.http://forsvaret.no/norgeikrig/flyvåpenet
Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Norsk deltakelse på D-dagen<img alt="" src="/media/PubImages/018069.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norsk deltakelse på D-dagenTidlig om morgenen 6. juni 1944 startet den militære frigjøringen av Vest-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/d-dagen
Maidagene 1945<img alt="" src="/media/PubImages/Frigjoring-Oslo-maidagene2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Maidagene 1945​Omkring midten av april raknet hovedforsvarslinjene som omga de tyske kjerneområdene i Sentral-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/maidagene
Kongens hjemkomst<img alt="" src="/media/PubImages/Fri05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kongens hjemkomstKongens hjemkomst 7. juni 1945 markerer ​​​​at Norges frihet og suverenitet endelig var gjenopprettet​.http://forsvaret.no/norgeikrig/kongens-hjemkomst

 

 

Senkingen av «Blücher»Senkingen av «Blücher»http://forsvaret.no/media/PubImages/05-02A-MMU.943785-Blycher brenner.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1890​​​​​​Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 – operasjon Weserübung – er et av de dristigste i verdenshistorien.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​58 krigsskip med 8500 soldater hadde seks dager tidligere gått ut fra tyske havner med kurs for Oslo, Horten, Kristiansand, Egersund, Bergen, Trondheim og Narvik. Som støtte hadde de 270 transportskip med 116​ 000 mann, i tillegg til nesten tusen fly og tilhørende fallskjermtropper.​

At Hitler sendte «Blücher» inn i det trange Drøbaksundet viser at han ikke hadde kalkulert med militær motstand.

At Hitler sendte den tunge krysseren «Blücher» på 12 200 tonn inn i det trange Drøbaksundet, der fartøyet til alt overmål måtte passere Oscarsborg festning på sundets smaleste punkt, viser at han ikke hadde kalkulert med militær motstand. I tillegg til fartøyets egenverdi for krigføringen, fantes nemlig operasjonsledelsen, samband og administrasjon om bord. ​​

Kommandanten på Oscarsborg, oberst Birger Eriksen, hadde fått melding om at fremmede krigsskip trengte seg inn i Oslofjorden. Nasjonaliteten var en ikke helt sikre på. Eriksen var likevel fast bestemt på om nødvendig å gå til kamp: nøytralitetsinstruksen ga hjemmel for det. ​

 

 

05-09-Oscarsborg 08205-09-Oscarsborg 082http://forsvaret.no/media/PubImages/05-09-Oscarsborg 082.tifhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1896Krysseren «Blücher» ble truffet av de to eneste skuddene hovedbatteriet rakk å avfyre, og begge var fulltreffere.
05-02B-MMU.943786-Blycher-forsvinner05-02B-MMU.943786-Blycher-forsvinnerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/05-02B-MMU.943786-Blycher-forsvinner.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1893Da Blücher ble truffet av torpedoer fra torpedobatteriet på Oscarsborg gikk et ammunisjonslager i luften og skipet gikk under.
05-02A-MMU.943785-Blycher brenner205-02A-MMU.943785-Blycher brenner2http://forsvaret.no/media/PubImages/05-02A-MMU.943785-Blycher brenner2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1897Det andre skuddet fra hovedbatteriet på Oscarsborg traff en flyhangar ombord hvor flybensin ble antent. Fartøyet står nå i brann.
05-03-MMU.950237-25-Osc-TP-batt-kammo05-03-MMU.950237-25-Osc-TP-batt-kammohttp://forsvaret.no/media/PubImages/05-03-MMU.950237-25-Osc-TP-batt-kammo.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1895På Nordre Kaholmen ligger torpedobatteriet som avfyrte de siste og avgjørende skuddene mot Blücher.
Oscarsborg 075Oscarsborg 075http://forsvaret.no/media/PubImages/Oscarsborg 075.tifhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1892Hovedbatteriene på Oscarsborg festning ble døpt Moses, Aron og Josva. Løpet til hver av disse kanonene veier 43 tonn.


Da «Blücher» var 1800 meter fra festningen, smalt to skudd i rask rekkefølge fra kanonene på festningen. Da var klokka 04.21. Samtidig fyrte norske soldater av kanonene på østsiden av fjorden. Begge skuddene fra festningen traff – ett i hovedstillingen for luftvernbatteriet og det andre i en flyhangar der fly med bensin på tankene kom i brann. De 2400 om bord opplevde krigens helvete. Nå fyrte også torpedobatteriet av to torpedoer, som begge traff. Et ammunisjonslager gikk i lufta, og dermed var skipet fortapt. Minst 800, kanskje så mange som 1000, omkom, resten kom seg i land. Klokka 06.21 sank «Blücher». ​

 Kommandanten og hans menn på Oscarsborg festning hadde på e​n avgjørende måte grepet inn i Norgeshistorien. 

Med sin resolutte opptreden hadde kommandanten og hans menn på Oscarsborg festning på en avgjørende måte grepet inn i norgeshistorien. Den tyske besettelsen av Oslo måtte utsettes til de flybårne troppene nådde hovedstaden utpå ettermiddagen. Selv om situasjonen fremdeles var katastrofal, forhindret dette at regjeringen Nygaardsvold og kong Haakon straks ble tatt til fange. Dermed fikk Norge i det minste en mulighet til å velge hvordan landet skulle forholde seg til det tyske overfallet. 

I etterkant av senkingen av «Blücher» gjennomførte tyske fly en massiv bombing av Oscarsborg festning (saken fortsetter under videoen):

 

 

Oscarsborg festning bombesOscarsborg festning bombeshttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=79https://www.youtube.com/watch?v=xqJMI3WZvD8Klokken 06.22 om morgenen den 9.april gikk Blücher til bunns etter skadene den fikk fra kanonene på Oscarsborg festning. I dagene etterpå gjennomførte tyske fly en massiv bombing av festningen.
Erna opplevde bombingen av OscarsborgErna opplevde bombingen av Oscarsborghttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=78https://www.youtube.com/watch?v=zm7ZSFcZfTgErna Holm Andersen var 17 år 9.april 1940. Hun bodde på Oscarsborg festning sammen med sin bestemor som drev kafé på festningen. Oscarsborg festning er en svært viktig brikke i historien om den andre verdenskrig i norge. Senkningen av krigsskipet Blücher førte til at Konge og regjering fikk ett døgns forsprang i sin flukt fra tyskerene. Men i denne filmen får vi høre Erna sin historie


Da den tyske sendemannen Curt Bräuer meldte seg hos utenriksminister Halvdan Koht ved 04.30-tida om morgenen, presenterte han de tyske kravene i lyset fra et par stearinlys. De tyske kodemeldingene viser at norske myndigheter brukte knappe fem minutter på si et resolutt «nei» til verdens mektigste krigsmakt.  

Kampen er alt i gang

Koht har selv sørget for at replikkvekslingen dem i mellom er blitt bevart for ettertiden. «Da blir det krig», sa Bräuer. «Kampen er alt i gang», svarte Koht. 

​​Dette klare standpunkt ga ikke regjeringen den politiske og moralske uttelling som man kunne ha ventet, verken under eller etter krigen. Kong Haakons «nei» har derimot fått et symbolsk skjær over seg, men avgjørelsen om å ta opp kampen var da allerede tatt. 

Sammen med regjering og storting reiste kongen fra Oslo til Hamar med et ekstratog klokka 07.23. Dette hadde stortingspresident Carl J. Hambro ordnet. Underveis ble de vitne til bombingen av Kjeller flyplass, men uten at selve toget ble angrepet. Etter et kort opphold på Hamar, dro hele følget videre til Elverum fordi tyske soldater var rapportert på vei nordover. Her ble det siste stortingsmøte på over fem år holdt klokka 21.40, et møte hvor den såkalte Elverumsfullmakten – en generalfullmakt fra Stortinget til regjeringen – ble utformet.  

​​​

Publisert 26. mars 2015 12:17. av Arnfinn Moland. Sist oppdatert 12. februar 2020 15:28.

 Historier fra krigsårene

 

 

Maidagene 1945<img alt="" src="/media/PubImages/Frigjoring-Oslo-maidagene2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Maidagene 1945​Omkring midten av april raknet hovedforsvarslinjene som omga de tyske kjerneområdene i Sentral-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/maidagene
Senkingen av «Blücher»<img alt="" src="/media/PubImages/05-02A-MMU.943785-Blycher%20brenner.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Senkingen av «Blücher»Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 – operasjon Weserübung – er et av de dristigste i verdenshistorien.http://forsvaret.no/norgeikrig/senkningen-av-blucher
Felttoget i sør<img alt="" src="/media/PubImages/krigenisør004010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i sørEtter selve invasjonsdagen 9. april var det viktig for de tyske angriperne å sikre brohodene i de sørnorske byene.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-sor