Historier frå krigsåra<img alt="" src="/media/PubImages/018081-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Historier frå krigsåra9. april 1940 gjekk Nazi-Tyskland til åtak på Noreg. Det var starten på fem år med okkupasjon. Skaff deg oversikten over norsk forsvarshistorie under den andre verdskrigen her.http://forsvaret.no/norgeikrig/historier
Felttoget i sør<img alt="" src="/media/PubImages/krigenisør004010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i sørEtter selve invasjonsdagen 9. april var det viktig for de tyske angriperne å sikre brohodene i de sørnorske byene.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-sor
Senkingen av «Blücher»<img alt="" src="/media/PubImages/05-02A-MMU.943785-Blycher%20brenner.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Senkingen av «Blücher»Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 – operasjon Weserübung – er et av de dristigste i verdenshistorien.http://forsvaret.no/norgeikrig/senkningen-av-blucher
Felttoget i nord<img alt="" src="/media/PubImages/krigeninord012053.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felttoget i nordMens felttoget i sør hadde vært et nesten sammenhengende tilbaketog, var situasjonen en annen i Nord-Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/felttoget-i-nord
Den norske hæren i Storbritannia<img alt="" src="/media/PubImages/020071.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske hæren i Storbritannia​Sommeren 1940 startet arbeidet med å etablere en norsk hær i Storbritannia.http://forsvaret.no/norgeikrig/hæren
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband
Kompani Linge<img alt="" src="/media/PubImages/038066_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kompani Linge19. juli 1940 ble Special Operations Executive (SOE) opprettet for å samle aktiviteten rundt den hemmelige britiske krigføringen.http://forsvaret.no/norgeikrig/kompani-linge
Den norske marinen<img alt="" src="/media/PubImages/5115007-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Den norske marinen20. juni 1940 begynte arbeidet med å bygge opp en ny norsk marine.http://forsvaret.no/norgeikrig/den-norske-marinen
Etableringen av det norske luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/02700095_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etableringen av det norske luftforsvaretI løpet av 1941 kom et økende antall flygerutdannede nordmenn til Storbritannia. Den store mangel på piloter gjorde det norske bidraget ekstra velkomment.http://forsvaret.no/norgeikrig/flyvåpenet
Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Norsk deltakelse på D-dagen<img alt="" src="/media/PubImages/018069.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norsk deltakelse på D-dagenTidlig om morgenen 6. juni 1944 startet den militære frigjøringen av Vest-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/d-dagen
Maidagene 1945<img alt="" src="/media/PubImages/Frigjoring-Oslo-maidagene2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Maidagene 1945​Omkring midten av april raknet hovedforsvarslinjene som omga de tyske kjerneområdene i Sentral-Europa.http://forsvaret.no/norgeikrig/maidagene
Kongens hjemkomst<img alt="" src="/media/PubImages/Fri05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kongens hjemkomstKongens hjemkomst 7. juni 1945 markerer ​​​​at Norges frihet og suverenitet endelig var gjenopprettet​.http://forsvaret.no/norgeikrig/kongens-hjemkomst

 

 

ShetlandsbasenShetlandsbasenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/040002.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3520​Allerede våren 1940 dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål.

​​​Britiske Secret Intelligence Service (SIS) opprettet allerede i 1940 en base på Shetland der formålet blant annet var etterretningsvirksomhet i det okkuperte Norge. Etter hvert kom også den nyere organisasjonen Special Oper​ations Executive (SOE) inn i arbeidet, og fra 1942 ble virksomheten organisert under norsk ledelse som Norwegian Naval Independent Unit. På britisk side var SOE-mannen Arthur W. Sclater sjef.

Et tjuetall skøyter ble benyttet i den militære nordsjøfarten, og disse dekket nesten hele den norske vestkysten fra Rogaland til Troms. Mannskapene som ble rekruttert, var vesentlig norske fiskere og sjøfolk. Erfaringen deres var til stor fordel i virksomheten.

​​​I oppbygningen av den militære motstandsbevegelsen, var Shetlandstrafikken av avgjørende betydning.

Agenter ble landsatt og hentet, flyktninger reddet ut av landet, og store mengder våpen og forsyninger brakt inn. I oppbyggingen av den militære motstandsbevegelsen, var Shetlandstrafikken av avgjørende betydning. I krigens første tre år var forsyningene som kom sjøveien, i praksis de eneste man kunne regne med. Det var først fra 2. halvår 1944 at flyslipp fikk et omfang som kunne konkurrere med nordsjøfarten.

Trafikken var imidlertid svært farlig. Både stormer og teknisk svikt krevde store offer. Verst var likevel den tyske fly- og kystbevoktningen. Små, langsomme fiskeskøyter var ingen stor match for fienden. De fleste av fartøyene målte mellom 50 og 60 fot og var utstyrt med relativt svake motorer sett opp mot oppgavene de ble satt til. Tross dårlige odds, gjorde likevel de norske sjøfolkene en formidabel innsats. Gang etter gang kom skip og mannskap tilbake, noen ganger da skipet nærmest var avskrevet, andre ganger etter en relativt udramatisk overfart. Det hendte også at mannskapet eller deler av dette returnerte uten båt. Det verste tapet skjedde høsten 1941, da skøyta «Blia» forsvant med 43 mann i et forrykende uvær.

 

 

040007.pcd040007.pcdhttp://forsvaret.no/media/PubImages/040007.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3522Et tjuetall skøyter ble benyttet i den militære Nordsjøfarten, og disse dekket nesten hele den norske vestkysten fra Rogaland og opp til Troms
040031.pcd040031.pcdhttp://forsvaret.no/media/PubImages/040031.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3523Trafikken var svært farlig blant annet på grunn av tyske fly og kystbevoktning.
039069.pcd039069.pcdhttp://forsvaret.no/media/PubImages/039069.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3525Mannskapene som ble rekruttert var vesentlig norske fiskere og sjøfolk.
039087039087http://forsvaret.no/media/PubImages/039087.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3519Navn som Ingvald Eidsheim, Petter Salen og Leif Larsen fikk sin plass i norsk krigshistorie som fartøysjefer.

​​


Tapene ble etter hvert for store. Sesongen 1942–43 krevde intet mindre enn sju av skøytene og 33 mann. Dette var uakseptabelt høyt, men samtidig var trafikken svært viktig. Både britiske og norske myndigheter så denne forbindelsen som en nødvendighet, og så derfor etter bedre løsninger. 26. oktober 1943 ble kommandoen heist på tre nye amerikanske ubåtjagere – «Hessa», «Hitra» og «Vigra» – som ble stilt til disposisjon. De nye fartøyene, hvert på 110 fot og med en toppfart på 20 knop, revolusjonerte trafikken og rakk å gjennomføre over hundre turer uten tap i krigens siste halvannet år. En kombinasjon av hastighet, sjødyktighet og bevæpning samt utmerket sjømannskap bidrog til suksessen. «Shetlandsbussen» bar sitt navn med rette.

Samlet ble det brakt over 385 tonn med forsyninger og 190 agenter. ​

Navn som Ingvald Eidsheim, Petter Salen og Leif Larsen fikk sin plass i norsk krigshistorie som fartøysjefer. Sistnevnte ble den høyest dekorerte allierte marineoffiser under krigen, mens maskinisten Palmar Bjørnøy loggførte flest turer, i alt 54 over Nordsjøen. Bjørnøy ble også høyt dekorert, blant annet med Krigskorset med sverd​. Bak disse sto et stort antall på mannskapssiden, men også på land på begge sider av Nordsjøen. Statistikken forteller om 80 turer med skøyter i krigens tre første år og intet mindre enn 114 turer med ubåtjagerne i den siste perioden. Samlet ble det brakt over 385 tonn forsyninger og 190 agenter.​​

Fremdeles eksisterer skøyter fra denne trafikken, og en av ubåtjagerne, «Hitra», seiler som et minnesmerke o​ver fem år med heltemot og tragedier i nordsjøfarten. De fleste av dem som bemannet skipene, er nå borte.​​

I 2015 var det 75 år siden Norge ble okkupert og 70 år siden frigjøringen​

LES MER OM MARKERINGENE​
Publisert 25. august 2015 13:10. av Ivar Kraglund. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:55.

 Historier fra krigsårene

 

 

Gutta på skauen<img alt="" src="/media/PubImages/050039.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gutta på skauen​​​«Gutta på skauen» har mer enn noe annet begrep blitt selve sinnbildet på Milorg-jegerne og den norske hjemmefronten.http://forsvaret.no/norgeikrig/gutta-på-skauen
Shetlandsbasen<img alt="" src="/media/PubImages/040002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Shetlandsbasen​Allerede under felttoget i Norge, våren 1940, dro mange fiskeskøyter fra Vestlandet over til de britiske øyer. Noen av disse fartøyene ble etter hvert utnyttet til militære formål. http://forsvaret.no/norgeikrig/shetlandsbasen
Etterretning og samband<img alt="" src="/media/PubImages/044073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning og sambandEtter at kampene i Norge var over i juni 1940, var det av største viktighet å skaffe informasjoner fra det okkuperte Norge.http://forsvaret.no/norgeikrig/etterretning-og-samband