Fått innkalling til Heimevernet?Fått innkalling til Heimevernet?http://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=257https://youtu.be/gwYWyL5l6VQHer finner du alt du trenger å vite både før, under og etter tjenesten.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​gwgsg

gsgsdg


dsg


​​

Hvilke utdanninger kan jeg ta?

Innkalling

Muligheter

Forberedelser

Verdt å vite

Innkalling

Noen år etter førstegangstjenesten kan du bli innkalt til Heimevernet. Hvert år overføres om lag 4 500 soldater til tjeneste i Heimevernet.

Ved nytilføring i Heimevernet får du utlevert personlig utstyr og våpen for ha hjemme. Heimevernets soldater er delt inn i 4 regioner, 11 distrikter og 252 områder over hele landet. I tillegg kommer 15 innsatsstyrker som utgjør spydspissen av kampkraft i Heimevernet.

Muligheter

Hovedoppgavene til Heimevernet er vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter, nasjonal krisehåndtering, bistand til politiet og øvrig støtte til det sivile samfunn.

Årlig utdannes og videreutdannes flere tusen soldater i Heimevernet. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​En rekke av kursene som tilbys gir unik kompetanse og erfaringer som kan være nyttige i det sivile. ​

Forberedelser

Det første du må gjøre er å svare på innkallingen. Gjør deg kjent med hvor du skal møte opp, hvordan du kommer deg dit og foreta nødvendige avklaringer med en eventuell arbeidsgiver.

Det er mulig å søke om utsettelse og økonomisk støtte dersom du har behov for det. Husk at arbeidsgiver er lovpålagt å tilrettelegge for at du skal kunne møte til pliktig tjeneste. Se vedlagte dokumenter for mer hjelp.

Verdt å vite

Heimevernet består av 45 000 vernepliktige soldater som kan stille opp på kort varsel om Forsvaret trenger det. Etter fullført førstegangstjeneste kan du bli overført til videre tjeneste i Heimevernet.

Som vernepliktig plikter du å gjennomføre inntil 19 måneder militærtjeneste. Det betyr at når du har gjennomført 12 måneder førstegangstjeneste, kan du forsatt bli innkalt til repetisjons- og heimevernsøvelser fordelt på de resterende 7 månedene.

Er du ekstra motivert?

Det finnes mange spennende og ulike tjenestemuligheter. Søker du deg til en av Heimevernets innsatsstyrker, vil du tilhøre en prioritert avdeling som består av frivillige og svært motiverte mannskaper.

Finn ut mer

Visste du at...

  • Borte fra jobb: Arbeidsgiver er lovpålagt å tilrettelegge slik at du kan møte til pliktig tjeneste.

  • Varighet: Den årlige tjenesteplikten er på inntil 6 dager for mannskap og 9 dager for befal.

  • Økonomi: Under øvelser får du et økonomisk tillegg, og kan ved behov søke om særskilt økonomisk støtte.

  • Erfaringer: Flere av kursene som tilbys gir en unik kompetanse som du også kan dra nytte av i det sivile. ​