tjeneste_1559_20180525hv12tjeneste_1559_20180525hv12http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7445/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-12.jpg

Nytilføring i HV-12

Én dags nytilføring ved Trøndelag heimevernsdistrikt 12. Frammøte enten 23., 24. eller 25. mai kl. 08.30. Dimisjon innen kl. 23.00 samme dag som frammøte.

Se innkallingen din for hvilken dag du har frammøte.

  • Frammøtested: Hovedvakta Værnes Garnison, Stjørdal
  • Svarfrist på innkallingen: 26. februar (registrer svar her)
  • Søknadsfrist for utsettelse: 16. april (søknad om utsettelse skal være sendt innen fristen, du kan ikke påregne å få behandlet søknader innsendt etter fristen)
  • Husk å ha med innkallingsbrevet og legitimasjon

SPØRSMÅL?

Praktiske spørsmål om selve nytilføringen og tjenesten kan rettes til kaptein Belsvik på telefon 73 83 67 11 eller konsulent Schjølberg på telefon 73 83 67 13.

For andre henvendelser, ring 03003.


Publisert 24. januar 2018 09:59.. Sist oppdatert 24. januar 2018 10:16.