tjeneste_1560_20180531hv01tjeneste_1560_20180531hv01http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7533/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-01.jpg

Nytilføring i HV-01

Én dags nytilføring ved Oslofjord heimevernsdistrikt 01 med frammøte 31. mai kl. 08.00. Dimisjon samme dag innen klokken 16.00.
  • Frammøtested: Luftforsvarets Base Rygge, hovedporten
  • Svarfrist på innkallingen: 1. mars (registrer svar her)
  • Søknadsfrist for utsettelse: 9. april (søknad om utsettelse skal være sendt innen fristen, du kan ikke påregne å få behandlet søknader innsendt etter fristen)
  • Husk å ha med innkallingsbrevet og legitimasjon

SPØRSMÅL?

Praktiske spørsmål om selve nytilføringen og tjenesten kan rettes til HV-01 på telefon 69 23 83 11 eller 69 23 83 00.

For andre henvendelser, ring 03003.


Publisert 25. januar 2018 15:09..