tjeneste_1561_20180607hv08tjeneste_1561_20180607hv08http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7776/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-08.jpg

Nytilføring i HV-08

Én dags nytilføring ved Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. Frammøte enten 6. eller 7. juni kl. 10.00. Dimisjon innen kl. 18.00 samme dag som frammøte.

Se innkallingen din for hvilken dag du har frammøte.

  • Frammøtested: Hovedvakta Vatneleiren (Lutsiveien 145, 4309 Sandnes)
  • Svarfrist på innkallingen: 10. mars (registrer svar her)
  • Søknadsfrist for utsettelse: 15. april (søknad om utsettelse skal være sendt innen fristen, du kan ikke påregne å få behandlet søknader innsendt etter fristen)
  • Husk å ha med innkallingsbrevet og legitimasjon

SPØRSMÅL?

Praktiske spørsmål om selve nytilføringen og tjenesten kan rettes til HV-08 på telefon 51 34 39 11 eller 51 34 39 13.

For andre henvendelser, ring 03003.

Publisert 8. februar 2018 09:35..