tjeneste_1656_20191120hv02tjeneste_1656_20191120hv02http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19973/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-02.jpg

Nytilføring i HV-02

Én dags nytilføring ved Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02. Frammøte enten 13. eller 20. november kl. 08.00 eller 11.00. Dimisjon innen kl. 12.00 eller 15.00 samme dag som frammøte.

Se innkallingen din for hvilken dag og klokkeslett du har frammøte.

  • Frammøtested: Linderud leir, grusbanen på utsiden av leiren
  • Svarfrist på innkallingen: 1. august (registrer svar her)
  • Søknadsfrist for utsettelse: 30. august (søknad om utsettelse skal være sendt innen fristen, du kan ikke påregne å få behandlet søknader innsendt etter fristen)
  • Husk å ha med innkallingsbrevet, legitimasjon og klær etter vær

SPØRSMÅL?

Praktiske spørsmål om selve nytilføringen og tjenesten kan rettes til HV-02 på e-post hv-02.kontakt@mil.no.

For andre henvendelser, ring 915 03 003.


Publisert 1. juli 2019 15:42.. Sist oppdatert 1. juli 2019 15:44.