tjeneste_1658_20191120hv16tjeneste_1658_20191120hv16http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20068/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-16.jpg

Nytilføring i HV-16

Én dags nytilføring ved Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16. Frammøte enten 19. eller 20. november. Dimisjon innen kl. 17.00 samme dag som frammøte.

Bekreft innkallingen her innen 10. august:

Logg inn

Se innkallingen din for hvilken dag du har frammøte.

De som har lang reisevei kan få overnatting på Setermoen. Nytilføringen består av mottak, oppkledning og informasjon om HV generelt og HV-16 spesielt. Ved disponering blir det tatt utgangspunkt i fagkode og bosted. Enkelte vil imidlertid få en disponering som ikke samsvarer med fagkode og bosted, dette fordi HV-16 sitt behov er styrende.

Frammøtested: Artillerisletta, Setermoen

Søknadsfrist for utsettelse: 15. august. Søknad om utsettelse skal være sendt innen fristen. Du kan ikke påregne å få behandlet søknader innsendt etter fristen.

Ta med

  • Innkallingsbrevet (til bl.a. rabatt på eventuell kollektivtrafikk)
  • Legitimasjon
  • Klær etter vær
  • Bekreftelse fra arbeidsgiver (pdf) dersom du ikke mottar lønn under øvelsen

Under nytilføringen får du utkvittert nødvendig klær og utstyr fra Forsvaret. Ved øvingsslutt skal klær og utstyr tas med hjem og oppbevares i egen bolig.

SPØRSMÅL?

Det er mulig å kontakte HV-16 på telefon 489 93 580 noen dager før oppmøte.

For andre henvendelser, ring Forsvarets kontaktsenter 915 03 003.


Publisert 16. juli 2019 15:18.. Sist oppdatert 16. juli 2019 15:20.