tjeneste_1653_20191210hv01tjeneste_1653_20191210hv01http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19845/media/PubImages/nytilføring hv-01 19-12-10.jpg

Nytilføring i HV-01

Én dags nytilføring ved Oslofjord heimevernsdistrikt 01. Frammøte 5., 19., 22. november eller 10. desember. Dimisjon samme dag som frammøte.

Se innkallingen din for hvilken dag du har frammøte.

  • Frammøtested: Luftforsvarets base Rygge, hovedporten 08:30
  • Dimisjon kl 16:00 (lunsj kl 11:30)
  • Parkering innen leirområdet. Transport fra Rygge jernbanestasjon ca. kl. 08.00
  • Svarfrist på innkallingen: Snarest (registrer svar her)
  • Søknadsfrist for utsettelse: 15. august (søknad om utsettelse skal være sendt innen fristen, du kan ikke påregne å få behandlet søknader innsendt etter fristen)
  • Husk å ha med innkallingsbrevet, legitimasjon og klær etter vær

SPØRSMÅL?

Praktiske spørsmål om selve nytilføringen og tjenesten kan rettes til HV-01, Tone Sakshaug på telefon 69 23 83 11 eller 69 23 83 00.

For andre henvendelser, ring 915 03 003.

Publisert 26. juni 2019 13:28..