tjeneste_1669_20200326hv14tjeneste_1669_20200326hv14http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20533/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-14.jpg

Nytilføring i HV-14

Én dags nytilføring ved Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Frammøte enten 24. eller 26. mars kl. 09.00. Dimisjon kl. 16.00 samme dag som frammøte.

Bekreft innkallingen her innen 22. november.

Logg inn

Se innkallingen din for hvilken dag og hvilket sted du har frammøte.

Frammøtested 24. mars: Bodin leir ved Bodø
Frammøtested 26. mars: Drevjamoen leir utenfor Mosjøen

Søknadsfrist for utsettelse: 6. desember. Søknad om utsettelse skal være sendt innen fristen. Du kan ikke påregne å få behandlet søknader innsendt etter fristen.

Ta med

  • Innkallingsbrevet (til bl.a. rabatt på eventuell kollektivtrafikk)
  • Legitimasjon
  • Klær etter vær
  • For deg som ikke mottar lønn under øvelsen: Bekreftelse fra arbeidsgiver (pdf)

Under nytilføringen får du utkvittert nødvendig klær og utstyr fra Forsvaret. Ved øvingsslutt skal klær og utstyr tas med hjem og oppbevares i egen bolig.

Overnatting dagen før

Ved behov for overnatting i forkant av oppmøte, send e-post til hv-14.kontakt@mil.no.

Praktiske spørsmål om selve nytilføringen og tjenesten kan rettes direkte til heimevernsdistriktet på telefon 75 11 20 11.

For generelle henvendelser, ring Forsvarets kontaktsenter 915 03 003.

Publisert 18. oktober 2019 13:56.. Sist oppdatert 12. november 2019 10:22.