tjeneste_1675_20200331hv08tjeneste_1675_20200331hv08http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20882/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-08.jpg

Nytilføring i HV-08

Én dags nytilføring ved Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. Frammøte 31. mars kl. 10.00. Dimisjon kl. 20.00 samme dag som frammøte.

Bekreft innkallingen her innen 20. desember:

Logg inn

Se innkallingen din for hvilken dag du har frammøte.

Frammøtested: Vatneleiren, Sandnes

Søknadsfrist for utsettelse: 10. januar. Søknad om utsettelse skal være sendt innen fristen. Du kan ikke påregne å få behandlet søknader innsendt etter fristen.

Ta med

  • Innkallingsbrevet (til bl.a. rabatt på eventuell kollektivtrafikk)
  • Legitimasjon
  • Klær etter vær
  • For deg som ikke mottar lønn under øvelsen: PDFBekreftelse fra arbeidsgiver (pdf)

Under nytilføringen får du utkvittert nødvendig klær og utstyr fra Forsvaret. Ved øvingsslutt skal klær og utstyr tas med hjem og oppbevares i egen bolig.

SPØRSMÅL?

Praktiske spørsmål om selve nytilføringen og tjenesten kan rettes direkte til heimevernsdistriktet på telefon 51 34 39 11 eller 51 34 39 13.

For generelle henvendelser, ring Forsvarets kontaktsenter 915 03 003.

Publisert 29. november 2019 10:04.. Sist oppdatert 29. november 2019 11:12.