tjeneste_1678_20200416hv03tjeneste_1678_20200416hv03http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21073/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-03.jpg

Nytilføring i HV-03

Én dags nytilføring ved Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03. Frammøte enten 15. eller 16. april kl. 10.00. Dimisjon innen kl. 15.00 samme dag som frammøte.

Bekreft innkallingen her innen 13. januar:

Logg inn

Se innkallingen din for hvilken dag du har frammøte.

Frammøtested: Heistadmoen leir ved Kongsberg

Søknadsfrist for utsettelse: 23. februar. Søknad om utsettelse skal være sendt innen fristen. Du kan ikke påregne å få behandlet søknader innsendt etter fristen.

Ta med

  • Innkallingsbrevet (til bl.a. rabatt på eventuell kollektivtrafikk)
  • Legitimasjon
  • Klær etter vær
  • For deg som ikke mottar lønn under øvelsen: PDFBekreftelse fra arbeidsgiver (pdf)

Under nytilføringen får du utkvittert nødvendig klær og utstyr fra Forsvaret. Ved øvingsslutt skal klær og utstyr tas med hjem og oppbevares i egen bolig.

SPØRSMÅL?

For generelle henvendelser, ring Forsvarets kontaktsenter 915 03 003.

Publisert 12. desember 2019 09:25..