tjeneste_1681_20200604hv01tjeneste_1681_20200604hv01http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21269/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-01.jpg

Nytilføring i HV-01

Én dags nytilføring ved Oslofjord heimevernsdistrikt 01. Frammøte 4. juni kl. 08.30 og dimisjon ca. kl. 16.00.

Bekreft innkallingen snarest:

Logg inn

Frammøtested: Hovedporten, Luftforsvarets base Rygge

Søknadsfrist for utsettelse: 1. mars. Søknad om utsettelse skal være sendt innen fristen. Du kan ikke påregne å få behandlet søknader innsendt etter fristen.

Ta med

  • Innkallingsbrevet (til bl.a. rabatt på eventuell kollektivtrafikk)
  • Legitimasjon
  • Klær etter vær
  • For deg som ikke mottar lønn under øvelsen: PDFBekreftelse fra arbeidsgiver (pdf)

Kle deg etter været og slik at du kan gå/stå utendørs i perioder. Idrettstøy er ikke tillatt i Forsvarets spisemesser, så unngå å kle deg i idrettstøy. Lunsj ca. kl. 11.30.

Reise

Vi setter opp militær transport fra Rygge jernbanestasjon til leiren kl. 08.00. Ved eventuelt forsinket ankomst med tog, forskyves transporten til leiren i forhold til dette. Returtransporten til jernbanestasjonen er tilgjengelig ved behov etter endt tjeneste.

Vi gjør oppmerksom på at du under nytilføringen får utlevert personlig utrustning (PBU) som du selv er ansvarlig for å oppbevare så lenge du er styrkedisponert i Heimevernet. På grunn av mengden anbefales det bruk av egen bil for de som har mulighet. Det er parkering inne i leirområdet.

I tillegg til utlevering av PBU vil du denne dagen få informasjon om HV-01 sin organisasjon og oppdrag, kurs- og kompetansemuligheter samt de plikter og rettigheter som er knyttet til tjenesten i Heimevernet.

SPØRSMÅL?

Praktiske spørsmål om selve nytilføringen og tjenesten kan rettes direkte til heimevernsdistriktet og oversersjant Martin Hesthagen på telefon 69 23 83 13 eller 69 23 83 00 (sentralbord).

For generelle henvendelser, ring Forsvarets kontaktsenter på 915 03 003.

Publisert 3. februar 2020 15:58.. Sist oppdatert 3. februar 2020 16:02.