tjeneste_1682_20200624hv05tjeneste_1682_20200624hv05http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21454/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-05.jpg

Nytilføring i HV-05

Én dags nytilføring ved Opplandske heimevernsdistrikt 05. Frammøte enten 23. eller 24. juni kl. 09.00. Dimisjon samme dag som frammøte.

Bekreft innkallingen her snarest:

Logg inn

Se innkallingen din for hvilken dag du har frammøte.

Frammøtested: Elverum, Terningmoen leir, bygning 34

Søknadsfrist for utsettelse: 20. mars. Søknad om utsettelse skal være sendt innen fristen. Du kan ikke påregne å få behandlet søknader innsendt etter fristen.

Ta med

  • Innkallingsbrevet (til bl.a. rabatt på eventuell kollektivtrafikk)
  • Legitimasjon
  • Klær etter vær
  • For deg som ikke mottar lønn under øvelsen: PDFBekreftelse fra arbeidsgiver (pdf)

Under nytilføringen får du utkvittert nødvendig klær og utstyr fra Forsvaret. Ved øvingsslutt skal klær og utstyr tas med hjem og oppbevares i egen bolig.

SPØRSMÅL?

Praktiske spørsmål om selve nytilføringen og tjenesten kan rettes direkte til HV-05 og Espen Andersen på telefon 992 22 782.

For generelle henvendelser, ring Forsvarets kontaktsenter på 915 03 003.

Publisert 21. februar 2020 14:32.. Sist oppdatert 21. februar 2020 14:33.