tjeneste_1712_20200924hv12tjeneste_1712_20200924hv12http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22239/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-12.jpg

Nytilføring i HV-12

Én dags nytilføring ved Trøndelag heimevernsdistrikt 12. Frammøte mellom 15. og 24. september kl. 08.30. Dimisjon innen kl. 22.00 samme dag som frammøte.

Bekreft innkallingen her innen 15. juni:

Logg inn

Se innkallingen din for hvilken dag du har frammøte.

Frammøtested: Hovedvakta, Værnes garnison, Stjørdal

Søknadsfrist for utsettelse: 20. juli. Søknad om utsettelse skal være sendt innen fristen. Du kan ikke påregne å få behandlet søknader innsendt etter fristen.

Ta med

  • Innkallingsbrevet (til bl.a. rabatt på eventuell kollektivtrafikk)
  • Legitimasjon
  • Klær etter vær
  • For deg som ikke mottar lønn under øvelsen: PDFBekreftelse fra arbeidsgiver (pdf)

Under nytilføringen får du utkvittert nødvendig klær og utstyr fra Forsvaret. Ved øvingsslutt skal klær og utstyr tas med hjem og oppbevares i egen bolig.

SPØRSMÅL?

Praktiske spørsmål om selve nytilføringen og tjenesten kan rettes direkte til heimevernsdistriktet på telefon 74 83 67 13 eller 74 83 67 11.

For generelle henvendelser, ring Forsvarets kontaktsenter på 915 03 003.

Publisert 12. mai 2020 13:42..