tjeneste_1713_20200930hv03tjeneste_1713_20200930hv03http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22297/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-03.jpg

Nytilføring i HV-03

Én dags nytilføring ved Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03. Frammøte enten 29. eller 30. september. Tjenesten varer ca. 4 timer.

Bekreft innkallingen her innen 22. juni:

Logg inn

Se innkallingen din for hvilken dag og klokkeslett du har frammøte.

Frammøtested: Hovedvakta Heistadmoen leir ved Kongsberg

Søknadsfrist for utsettelse: 20. juli. Søknad om utsettelse skal være sendt innen fristen. Du kan ikke påregne å få behandlet søknader innsendt etter fristen.

Ta med

  • Innkallingsbrevet (til bl.a. rabatt på eventuell kollektivtrafikk)
  • Legitimasjon
  • Klær etter vær
  • For deg som ikke mottar lønn under øvelsen: PDFBekreftelse fra arbeidsgiver (pdf)

Under nytilføringen får du utkvittert nødvendig klær og utstyr fra Forsvaret. Ved øvingsslutt skal klær og utstyr tas med hjem og oppbevares i egen bolig.

SPØRSMÅL?

For generelle henvendelser, ring Forsvarets kontaktsenter på 915 03 003.

Publisert 26. mai 2020 15:13.. Sist oppdatert 26. mai 2020 15:15.