tjeneste_1720_20201105hv08tjeneste_1720_20201105hv08http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22510/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-08.jpg

Nytilføring i HV-08

Én dags nytilføring ved Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. Frammøte enten 3. eller 5. november. Dimisjon samme dag som frammøte.

Bekreft innkallingen her snarest mulig og innen 20. juli:

Logg inn

Se innkallingen din for hvilken dag og klokkeslett du har frammøte.

Frammøte 3. november: Vatneleiren Sandnes kl. 10.00 eller 12.00.

Frammøte 5. november: Kjevik, Luftforsvarets base kl. 10.00 eller 12.00.

Tjenesten er estimert å vare 8 timer.

Søknadsfrist for utsettelse: 25. september. Søknad om utsettelse skal være sendt innen fristen. Du kan ikke påregne å få behandlet søknader innsendt etter fristen.

Ta med

  • Innkallingsbrevet (til bl.a. rabatt på eventuell kollektivtrafikk)
  • Legitimasjon
  • Klær etter vær (kle deg etter været slik at du kan oppholde deg utendørst i perioder; idrettstøy er ikke tillatt i Forsvarets spisemesser)
  • For deg som ikke mottar lønn under øvelsen: PDFBekreftelse fra arbeidsgiver (pdf)

Under nytilføringen får du utkvittert nødvendig klær og utstyr fra Forsvaret. Ved øvingsslutt skal klær og utstyr tas med hjem og oppbevares i egen bolig.

SPØRSMÅL?

For generelle henvendelser, ring Forsvarets kontaktsenter på 915 03 003.

Publisert 29. juni 2020 14:13.. Sist oppdatert 29. juni 2020 14:25.