tjeneste_1709_20201125hv14tjeneste_1709_20201125hv14http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22159/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-14.jpg

Nytilføring i HV-14

Én dags nytilføring ved Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Frammøte mellom 15. og 25. september kl. 08.30. Dimisjon innen kl. 17.00 samme dag som frammøte.

Bekreft innkallingen her innen 29. mai:

Logg inn

Se innkallingen din for hvilken dag du har frammøte.

Frammøtested: Bodin leir (15.–18. september) eller Drevjamoen leir (22.–25. september)

Søknadsfrist for utsettelse: 31. juli. Søknad om utsettelse skal være sendt innen fristen. Du kan ikke påregne å få behandlet søknader innsendt etter fristen.

Ta med

  • Innkallingsbrevet (til bl.a. rabatt på eventuell kollektivtrafikk)
  • Legitimasjon
  • Klær etter vær
  • For deg som ikke mottar lønn under øvelsen: PDFBekreftelse fra arbeidsgiver (pdf)

Under nytilføringen får du utkvittert nødvendig klær og utstyr fra Forsvaret. Ved øvingsslutt skal klær og utstyr tas med hjem og oppbevares i egen bolig.

Har du behov for overnatting i forkant av oppmøte, og transport fra jernbanestasjonen til leiren, send e-post til hv.hv-14@mil.no.

SPØRSMÅL?

Praktiske spørsmål om selve nytilføringen og tjenesten kan rettes direkte til heimevernsdistriktet på telefon 75 11 20 11.

For generelle henvendelser, ring Forsvarets kontaktsenter på 915 03 003.

Publisert 5. mai 2020 10:16.. Sist oppdatert 15. mai 2020 09:20.