Lyst på en offisersutdanning og karriere i Forsvaret?

Nå kan du søke en bachelor ved Forsvarets høgskole uten å ha tidligere militær erfaring. En offisersutdanning gjør deg i stand til å planlegge, lede og gjennomføre militære operasjoner.

Søknadsfrist 15. april 2018.


Utdanningene legges opp slik at du får prøvd ut og videreutviklet dine lederegenskaper i praksis. Dette gir deg som nyutdannet tyngden du trenger for å mestre utfordrende, interessante og ansvarsfulle leder-stillinger. Utdanningene fører til en bachelorgrad på 180 studiepoeng,
og holder samme akademiske kvalitet som andre akkrediterte høgskoler.

 

 

karriere_1768_offiserkarriere_1694_bachelorilandoperasj/karriere/utdanning/bachelor-i-militare-studier-ledelse-og-landmakt/media/PubImages/_MG_0562.jpgBachelor i militære studier, ledelse og landmaktStudiet gir deg en solid lederutdanning med fordypning innen landmakt og militært lederskap, med hovedvekt innenfor praktisk ledelse.karriere_1768_offiserhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3445
karriere_1768_offiserkarriere_1693_bacheloriluftoperasj/karriere/utdanning/bachelor-i-militare-studier-ledelse-og-luftmakt/media/PubImages/kadett_sksk_portrett.jpgBachelor i militære studier, ledelse og luftmaktI løpet av studiet vil du lære om militært lederskap og luftmilitær maktanvendelse. Fagområdene luftmakt og ledelse er gjennomgående i hele utdanningen. karriere_1768_offiserhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3446
karriere_1768_offiserkarriere_1695_bachelorinautikk/karriere/utdanning/bachelor-i-nautikk/media/PubImages/nautikk_1.jpgBachelor i nautikkStudiet gir deg en solid utdanning som skal gjøre deg i stand til å planlegge, lede og gjennomføre maritime operasjoner. karriere_1768_offiserhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3447
karriere_1768_offiserkarriere_1691_bachelorilogistikk/karriere/utdanning/bachelor-i-logistikk/media/PubImages/bilde_sksk_logistikk.jpgBachelor i logistikkI løpet av studiet vil du få innsikt og praksis i ulike fagområder med hovedvekt på militærmakt og logistikkens rolle i militære operasjoner.karriere_1768_offiserhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3448


Publisert 23. januar 2018 14:11.. Sist oppdatert 24. januar 2018 13:08.