verdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaververdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaverhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6810https://youtu.be/VfNQaLw-Dxo

Forsvarets oppgaver

Les om hvordan Forsvaret løser sine ulike oppgaver for Norge, i inn- og utland.

 

 

verdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaverfakta_675_forsvaretavnorgeogva/fakta/forsvaret-av-norge-og-vaare-allierte/media/PubImages/20130206th_%2015860_oppgave1.jpgForsvaret av Norge og våre allierte Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Som en del av NATO trenger vi et moderne og sterkt forsvar. Det gjør at andre ikke våger å true eller angripe Norge.verdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaverhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3007
verdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaverfakta_676_overvaakningogetterr/fakta/overvaakning-og-etterretning/media/PubImages/20111029th_640_oppgave2.jpgOvervåkning og etterretningÅ vite hva som foregår er en forutsetning for at myndighetene skal kunne ta gode beslutninger – og for et relevant forsvar av Norge.verdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaverhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3008
verdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaverfakta_677_suverenitetogmyndigh/fakta/suverenitet-og-myndighetsutovelse/media/PubImages/20130408_PederTM_315_oppgave3.jpgSuverenitet og myndigshetsutøvelseDet er Forsvarets oppgave å hevde nors​k suverenitet og forsvare norsk territorium – om nødvendig med militær makt. verdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaverhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3009
verdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaverfakta_679_internasjonaltsamarb/fakta/internasjonalt-samarbeid/media/PubImages/HMKG_UNTSO_Brendefur_051115_03_oppgave4.jpgInternasjonalt samarbeid Ved å bidra til fred og stabilitet ute, bidrar vi til fred og stabilitet hjemme. En av Forsvarets oppgaver er derfor å delta i krisehåndtering og fredsstøttende operasjoner sammen med FN, NATO og andre partnere.verdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaverhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3010
verdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaverfakta_678_stottedetsivilesamfu/fakta/stotte-det-sivile-samfunnet/media/PubImages/20161123NPS_1076_oppgave_5.jpgStøtte det sivile samfunnetForsvaret skal støtte og beskytte sivilsamfunnet når myndighetene ber om det. Eksempler på dette er ulykker, naturkatastrofer, alvorlig kriminalitet, terrorangrep eller andre kriser.verdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaverhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3011