Forsvarets oppgaver

I alt har regjeringen og Stortinget bedt Forsvaret om å løse ni ulike oppdrag på vegne av samfunnet. Fordelt på fem ulike temaer, forklarer vi hvordan Forsvaret fungerer både i krig og i fred.​​

 

 

Forsvaret av Norge og våre allierte<img alt="" src="/media/PubImages/sbr_pbn_23.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvaret av Norge og våre allierteÅ ha et så sterkt forsvar at andre land ikke våger å true eller angripe Norge, er vår aller viktigste oppgave. Det krever mye av både mennesker og materiell.http://forsvaret.no/oppgaver/forsvaret-av-norge-og-våre-allierte
Overvåkning og etterretning<img alt="" src="/media/PubImages/luft_overvakning-alt-10001.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Overvåkning og etterretningÅ overvåke norsk land-, luft- og sjøterritorium er en kontinuerlig og krevende oppgave.http://forsvaret.no/oppgaver/overvåking-og-etterretning
Internasjonalt samarbeid<img alt="" src="/media/PubImages/FNAN_F310_Brendefur_RIMPAC%2014_210614_11.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Internasjonalt samarbeidÅ skape fred og stabilitet ved å delta i krisehåndtering og fredsstøttene operasjoner sammen med FN og NATO, er en av oppgavene for dagens norske forsvar. http://forsvaret.no/oppgaver/internasjonalt-samarbeid
Suverenitet og myndighetsutøvelse<img alt="" src="/media/PubImages/Morten%20Hanche%206%20IMG_0569.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Suverenitet og myndighetsutøvelseÅ hevde norsk suverenitet krever blant annet å kunne drive oppsyn til havs og langs den norsk-russiske grensen til enhver tid. Og på kort varsel. http://forsvaret.no/oppgaver/suverenitet-og-myndighetsutøvelse
Støtte det sivile samfunnet<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_0189.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Støtte det sivile samfunnetÅ støtte og beskytte det sivile samfunnet ved ulykker, naturkatastrofer, alvorlig kriminalitet og andre kriser, som terrorangrep, er en hovedoppgave for Forsvaret.http://forsvaret.no/oppgaver/støtte-det-sivile-samfunnet