Nettverk for rettslige styringsinstrumenter

Nettverket er en møteplass for dem som arbeider med regelutvikling og regelforvaltning i offentlig sektor.

​Her kan man møtes for å utveksle erfaringer knyttet til regelgivning, knytte kontakter innen fagfeltet, få presentert faglige innlegg, samt få informasjon om utvikling innen feltet.

Nettverket er åpent for alle ansatte i offentlig sektor med interesse for regelutvikling og regelforvaltning.

Om nettverket

Nettverket ble etablert våren 2019. Hensikten med nettverket er å få økt utveksling av erfaring og kompetanse mellom de ulike delene av offentlig forvaltning knyttet til regelverksutvikling. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet, Politidirektoratet, Skatteetaten og Forsvaret dannet en interim styringsgruppe i mai 2019. Regelverksenheten i Forsvaret leder arbeidet. Det er planlagt å gjennomføre fire nettverksmøter det første året og deretter evaluere interessen for videre gjennomføring og forankring.

Innmelding

Ønsker du å bli medlem i nettverket og motta informasjon om arrangementer? Send

e-post til Thomas Hol Fosse: tfosse@fhs.mil.no.

Møteplan og nettverksarrangementer

Straks tid, sted og tema er fastsatt for arrangementene vil det vil bli sendt ut invitasjon til medlemmene.

 • 31. januar 2020: Andre nettverksmøte. Tema: Utredningsinstruksen
  Tid og sted: 
  Skattedirektoratet, Fredrik Selmersvei 4, Helsfyr, kl. 08:30–12:00
  Faglig introduksjonsinnlegg: Hilde Kyrkjebø, DFØ 
  Praktiske tilnærminger og erfaringer: Regelrådet, Direktoratet for samfunnssikkerhet, Utdanningsdirektoratet 
  Klikk her for mer informasjon og påmelding
Dette møtet er en fortsettelse av det første nettverksmøtet som ble holdt høsten 2019. Se informasjon under:

 • 20. september 2019: Første nettverksmøte. Tema: Regelverksutvikling
  Tid og sted: Forsvarets høgskole, bygning 10 kl. 09:00–12:00
  Faglig innlegg: Jon Christian F. Nordrum, UiO
  Praktiske tilnærminger og erfaringer: Direktoratet for samfunnssikkerhet, Skatteetaten, Politidirektoratet og Forsvaret.
  Les mer om det første nettverksmøtet her. 
Publisert 2. september 2019 16:08.. Sist oppdatert 16. januar 2020 14:38.