Forsvarets sanitetForsvarets sanitethttp://forsvaret.no/media/PubImages/20130313_PTM_015.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=594Forsvarets sanitet skal sikre at Forsvaret til en hver tid har et gjennomgående, operativt og utholdende sanitetssystem for å understøtte Forsvarets virksomhet før, under og etter operasjoner.Forsvarets sanitet skal sikre at Forsvaret til en hver tid har et gjennomgående, operativt og utholdende sanitetssystem for å understøtte Forsvarets virksomhet før, under og etter operasjoner.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sanitet er all virksomhet som skal sikre eller gjenopprette helsemessige forhold, slik at stridsevnen ivaretas. Saniteten i Forsvaret sin hovedoppgave er å tilrettelegge for at operative sjefer kan gjennomføre sine oppdrag med minst mulig begrensninger fra sykdom eller skade.

Forsvarets sanitet (FSAN) ble etablert i England i november 1941, og har siden 2. verdenskrig vært deployert i de fleste større eller mindre internasjonale operasjoner som Forsvaret har deltatt i over hele verden.

Saniteten er en organisasjon som gir Forsvaret adekvate og tidsriktige sanitetsleveranser og som er oppdatert på militærmedisinsk kunnskap gjennom intern utvikling, og tett samarbeid med det sivile helsevesen og de allierte sanitetsmiljøene.

Sjefen for Forsvarets sanitet har fagmyndighet for sanitets- og veterinærvirksomheten samt bedriftshelsetjenesten i Forsvaret, og er rådgiver for Forsvarssjefen innen sitt fagmyndighetsområde.

Sanitetens styrke er personellets kompetanse. Det er behov for rekruttering av personell med kompetanse innen alle helse og veterinærfaglige kategorier samt sanitetsoffiserer. ​