Ledelse

Les mer om Forsvarets ledelse i sakene under.

 

 

Forsvarets operative hovedkvarter<img alt="" src="/media/PubImages/Joc%20ny%20redigert.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets operative hovedkvarterForsvarets operative hovudkvarter vernar norske interesser ved å planleggje og utføre norske militære operasjonar heime og i utlandet.http://forsvaret.no/foh
Forsvarsstaben<img alt="" src="/media/PubImages/Sjefsskifte_FST5of9.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ForsvarsstabenForsvarsstaben er Forsvarets etatsleiing. Hovudoppgåva til staben er å støtte forsvarssjefen i den daglege drifta av Forsvaret. http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/ledelse/Forsvarsstaben