Innstatsstyrke Grebe, HV-05, øver på Terningmoen Leir.Innstatsstyrke Grebe, HV-05, øver på Terningmoen Leir.http://forsvaret.no/media/PubImages/Istyrke_12.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1124

Militær aktivitet i Østerdal Garnison

Hærens hovedbase i Sør-Norge er lagt til Østerdalen. Østerdal garnison omfatter leirene Rena og Terningmoen. Hæren bruker området til mye militær øvingsaktivitet og skyteøvelser. Her ser du oppdatert oversikt over varslingspliktige øvingsaktivitet i området.
​​​​​​​​​​​​​​​​​Østerdal garnison (ØG) er delt mellom Elverum og Åmot kommune, og benytter i tillegg arealer/ressurser i Hamar, Løten, Stange, Åsnes, Rendalen, Stor-Elvdal og Trysil. 

Forsvaret og Forsvarsbygg i ØG samarbeider med lokale myndigheter og berørte organisasjoner på flere måter, blant annet i Samarbeidsrådet og i Kontaktutvalget.

I Åmot kommune består Forsvarets fasiliteter av Rena Leir, Rødsmoen skyte- og øvingsfelt, og Regionfelt Østlandet. Rena Leir åpnet 8. oktober 1997, og i etterkant er Rødsmoen skyte- og øvingsfelt (47 km2) og Regionfelt Østlandet (193 km2) etablert, samt fasiliteter for øvelser i vann ved Rena elv og Løpsjøen. 


I Elverum kommune ligger Terningmoen leir (etablert i 1879) og Terningmoen skyte- og øvingsfelt (25 km2), samt Elverum tekniske verksted på Grindalsmoen. 

Forsvarets aktivitet påvirker i perioder flere kommuner i regionen.​

 

 

OG_kartOG_karthttp://forsvaret.no/media/PubImages/OG_kart.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2451

varslingspliktig aktivitet ​

Terningmoen, Elverum

UKE 6/2019:

 • Skarpskyting håndvåpen, dag og kveld, mandag - torsdag.
 • Skarpskyting håndvåpen, dagtid, fredag.
 • Sprengningstjeneste, dagtid, torsdag.
 • Øvingsaktivitet med bruk av løsammunisjon og ildmarkeringsmidler, døgnbasis, mandag - søndag.

UKE 7/2019:

 • Skarpskyting håndvåpen, dag og kveld, mandag - fredag.
 • Skarpskyting tunge våpen, dagtid, torsdag.
 • Feltøvelse med løsammunisjon og ildmarkeringsmidler, døgnbasis, mandag - torsdag.

UKE 8/2019:

 • Skarpskyting håndvåpen, dagtid, mandag - fredag.
 • Feltøvelse med løsammunisjon, dagtid, mandag - fredag.

Rødsmo​en, Åmot

UKE 6/2019:

 • Militær øvingsaktivitet, døgnbasis, mandag - fredag.

UKE 7/2019:

 • Militær øvingsaktivitet, døgnbasis, mandag - fredag.

UKE 8/2019:

 • Militær øvingsaktivitet, døgnbasis, mandag - fredag.

Regionfel​t Østlandet

UKE 6/20109:

 • Feltøvelse med bruk av løsammunisjon og markeringsmidler, døgnbasis, mandag - fredag.
 • Skarpskyting artilleri, døgnbasis, onsdag - torsdag.
 • Skarpskyting tunge våpen, dag og kveld, mandag og tirsdag.
 • Skarpskyting tunge våpen, døgnbasis, onsdag og torsdag.
 • Skarpskyting håndvåpen, døgnbasis, mandag - fredag.
 • Scooterkurs, døgnkontinuerlig, mandag - fredag.
 • Sprengningskurs, dag og kveld, onsdag og torsdag.
 • Skarpskyting fra jagerfly og helikopter, døgnbasert, mandag - fredag.
 • Feltet åpnes for sivil ferdsel i perioden fredag kl 18:00 - mandag kl 07:00.

UKE 7/2019:

 • Feltøvelse med bruk av løsammunisjon og markeringsmidler, døgnbasis, mandag - fredag.
 • Skarpskyting tunge våpen, dag og kveld, mandag - torsdag.
 • Skarpskyting håndvåpen, døgnbasis, mandag - fredag.
 • Scooterkurs, døgnbasis, mandag - fredag.
 • Helikopteraktivitet, dag og kveld, onsdag og torsdag.
 • Feltet åpnes for sivil ferdsel i perioden fredag kl 15:00 - mandag kl 07:00.

UKE 8/2019:

 • Feltøvelse med bruk av løsammunisjon og markeringsmidler, døgnbasis, mandag - onsdag.
 • Skarpskyting håndvåpen, dag og kveld, mandag - onsdag.
 • Scooterkurs og vintertrening, døgnbasis, mandag - onsdag.
 • Helikopteraktivitet mandag, tirsdag og onsdag.
 • Feltet åpnes for sivil ferdsel i perioden fredag kl 15:00 - mandag kl 07:00.

Luftro​m

UKE 6/2019:

 • Helikopteri område Rena, Rødsmoen, RØ og omegn, dag og kveld (24:00), mandag - fredag.
 • Jagerfly i område Rena, Rødsmoen, RØ og omegn, dag og kveld (24:00), mandag - fredag.
 • Småfly i område Rena, Rødsmoen, RØ og omegn, dagtid, onsdag.

UKE 7/2019:

 • Helikopter i område RØ, Rena og omegn, dag og kveld (24:00), tirsdag - fredag.

UKE 8/2019:

 • Intet innmeldt.

An​​net/SIVIL GRUNN

UKE 6/2019:

 • Intet innmeldt.

UKE 7/2019:

 • Intet innmeldt.

UKE 8/2019:

 • Det vil bli gjennomført salutt fra Rena leir, 21. februar kl 12:00.

Aktivitets- og hvileperioder:

I henhold til utslippstillatelsen fra Statens Forurensningstilsyn tillates det ikke virksomhet i Regionfelt Østlandet, Rødsmoen og Rena leir i følgende tidsrom:

 • Påske: fra og med lørdag før palmesøndag til og med 2. påskedag
 • 1. mai
 • 17. mai
 • Kristi himmelfartsdag
 • Pinse:​​ fra og med pinseaften til og med 2. pinsedag
 • Jul: fra og med 24. desember til og med 2. januar
 • De fleste øvrige helger i året*

* Inntil 10 helger kan bli belagt med øvelser i Regionfelt Østlandet og Rødsmoen.

Jakt- og Fiskemulig​hete​r i Østerdalen

Det er gode jaktmuligheter i Forsvarets skytefelt i Østerdalen. Se nettsidene til ​www.inatur.no for nærmere informasjon og bestilling. Fiskekort kan kjøpes på nett, eller hos sportsforretningene i Rena Sentrum.

Samarbeidsrådet​​

Samarbeidsrådet består av representanter fra Forsvaret, Forsvarsbygg, kommunene Elverum, Rendalen og Åmot og beboerforeninger. Målet er å finne løsninger for hvordan Forsvaret og det sivile samfunn kan fungere best mulig sammen. Ta kontakt med din kommune eller beboerforening dersom det er saker du ønsker blir tatt med – spesielt sivile arrangementer.

 Informasjon

 

 

Kontakt - Østerdalen garnisonKontakt - Østerdalen garnison<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller tilbakemeldinger. Kontakt oss via </span><a href="mailto:og.miljovern@mil.no" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">denne e-postadressen​</a><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"> og legg gjerne ved et te​​​lefonnummer vi kan kontakte deg på. Du kan også ringe oss på et av våre kontaktnumre.​</span></p><h2>Miljøvernsek​sjonen Østerdalen:</h2><p>Mobil: 992 22 056 eller 474 57 838<br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kontor: 62 40 20 56 eller 62 40 20 55​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><h2>ØSTERD​​​​AL ​GARNISON</h2><p>Hverdager, n​​​ormal arbeidstid:<br>Miljøvernseksjonen Østerdalen<br>Mobil: 992 22 056 eller 474 57 838<br>Kontor: 62 40 20 56 eller 62 40 20 55</p><h2>Skytefeltad​​​mini​​strasjon:</h2><p>Regionfelt Østlandet: 62 40 39 00 <br>Rødsmoen: 62 40 20 59<br>Terningmoen: 62 40 85 14</p><h2>Døgnbered​skap;</h2><p>Miljøvern Rena (daghavende offiser): 992 22 007<br>Miljøvern Terningmoen (daghavende offiser): 482 53 688<br>Miljøvakttelefon under større øvelser: 992 22 057</p></div>

Publisert 8. januar 2015 08:46.. Sist oppdatert 15. februar 2019 14:42.