presse_1015_20testetforkoronasmipresse_1015_20testetforkoronasmihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21571/media/PubImages/Bilde av Skjold.jpeg

Ytterligere en person testet for smitte

Ytterligere en person er testet for mistanke om smitte i Skjold leir. Svar på denne prøven ventes på lørdag.

Prøvene som ble tatt av de 20 nærkontaktene til personen som torsdag testet positiv for koronasmitte i Skjold leir ga ikke konkluderende svar. Retesting av de 20 personene vil bli gjennomført til uken. 

Hæren gjør det de kan for å begrense smitte og spredning av koronaviruset og samarbeider tett med Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen. 

Hele Skjold garnison ble umiddelbart stengt da det ble bekreftet at en person testet positivt på en koronatest. Karantenetiltakene ved Skjold leir videreføres inntil videre. Omtrent 850 personer er nå i karantene i leiren.

Alle vernepliktige og ansatte som har hybel inne i Skjold leir har blitt satt i karantene på rom eller bopel i 14 dager.  Dette betyr at de ikke får forlate rommet eller bopelen (for de som bor på hybel) i løpet av de 14 dagene. 

Ettersom uteaktiviteten blir strengt regulert blir det utlevert mat til alle der de oppholder seg. Det er også iverksatt strengere rutiner på hvem som får komme inn og ut av leiren.

Skjold garnison ligger i Troms, og Hærens 2. bataljon og Ingeniørbataljonen holder til i leiren. 

KONTAKT FOR PRESSEN:

  • Oberstløytnant Per Espen Strande, kommunikasjonssjef i Hæren. 
  •  Mobil: 400 29 631. E-post: strande@army.no

For spørsmål om koronaviruset i tilknytting til Cold Response:

  • Forsvarets operative hovedkvarters pressevakt:   
  •   Mobil: 404 38 083 eller e-post: info@njhq.no

Publisert 6. mars 2020 21:51.. Sist oppdatert 8. mars 2020 18:45.