presse_771_750hvsoldaterpaovelspresse_771_750hvsoldaterpaovelshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=2094/media/PubImages/Illustrasjonsbilde_Soldater fra HV-16 under en tidligere-ovelse.jpg

750 HV-soldater ut på øvelse

4. til 9. september drar HV-16 i gang øvelse Heimdall i Harstad og Ofoten-regionen.

Om lag 750 lokale heimevernssoldater er innkalt til øvelse Heimdall, som er den største og viktigste øvelsen for HV-16 i år.

Det betyr at befolkningen i regionen vil merke øvelsen på flere måter. En ting er at man i Harstad og Ofoten-regionen vil se militær aktivitet langs veien. En annen ting er at i denne perioden vil en god del innbyggere i regionen være borte fra jobb og hjem.

– Mange vil nå være borte fra arbeidsplassen. Det er lærere, rørleggere, næringsledere, mødre og fedre som nå tar på seg uniformen for å gå inni krigerrollen, sier oberst Ole Kristian Karlsen, sjef for HV-16.

Ole Kristian Karlsen er sjef for HV-16.

Lokale soldater

Denne gangen er det kun soldater fra Heimevernets områdestruktur som vil delta. Sju av distriktets områder er med. Et område tilsvarer det man på folkemunne kjenner som et kompani.

– De aktuelle områdene er Hinnøya, Harstad, Evenes, sjøheimevernsområdene Sør-Troms og Lofoten, samt vårt stabsområde og sambandsområde, forklarer distriktssjefen.

Også elementer fra distriktsstabstillegget skal inn på øvelsen.

Soldatene kommer hovedsakelig fra Harstad-regionen, men flere av de innkalte er fra hele distriktet til HV-16, som dekker arealene fra nordre Nordland til fylkesgrensa mot Finnmark.

Objektsikring

Øvelse Heimdall fokuserer på å øve militære operasjoner i spekteret krise og krig. Øvelsen omfatter kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Skånland og Harstad.

– Scenariet bygger blant annet på forberedelser for mottak av allierte forsterkningsstyrker. Øvelsen vil fokusere på sikring av viktig militær og sivil infrastruktur, håndtering av trusler på land og sjø, overvåking og kontroll av vei-, sjø- og lendeakser, samt sikring av viktige veiakser, sier Karlsen.

Øvelsen vil i tillegg ha et spesielt fokus på ledelse av avdelinger, samvirke internt i HV og med andre aktører. Blant annet vil HV samarbeide med sivile aktører som politi og Norbase, samt andre militære samarbeidspartnere.

– Spesielt dette med at sivile objekter først sikres av politi, og at HV så bistår med politiet med sikring er vesentlig at vi får øvd på, mener Karlsen.

I løpet av øvelsen vil det i perioder være økt militær trafikk på veiene.

FAKTA


Øvelse Heimdall:

 • Øvelsen er fra 4. til 8. september.
 • Øvingsområdet avgrenser seg til kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Skånland og Harstad.
 • Deltakere vil være fra fem landheimevernsområder og to sjøheimevernsområder (et område tilsvarer et kompani).
 • I en reell situasjon vil HV med stor sannsynlighet være de som møter en potensiell motstander først. Det skyldes den lokale tilstedeværelsen organisasjonen har over hele landet. Under øvelse Heimdall skal det blant annet trenes på klassiske HV-oppdrag, som objektsikring, utrykning, overvåking og kontroll, samt offensive bekjempningsoperasjoner.

Heimevernet:

Heimevernet er inndelt i 11 landsdekkende HV-distrikter. Distriktene har det territorielle ansvaret på vegne av Forsvaret og disponerer innsatsstyrker og HV-områder, samt tilrettelegger for og samarbeider med andre enheter i Forsvaret og allierte styrker.

HV utgjør i underkant 70 prosent av Forsvarets styrkestruktur, og tildeles rundt tre prosent av Forsvarsbudsjettet hvert år.

HV er en nasjonal beredskaps- og innsatstyrke med 45 000 soldater fordelt på:

 • 11 territorielle distriktsstaber
 • 15 mobile innsatsstyrker med land- og sjøkapasiteter
 • 252 lokale HV-områder i hele landet med land- og sjøkapasiteter

 

HV-16, Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt:

 • Har territorialt ansvar for nordre Nordland, inkludert Lofoten og Vesterålen, samt Troms.
 • Har stab i Bjerkvik i Narvik kommune med 33 fast ansatte.
 • Består av 16 HV-områder, tre sjøheimevernsområder og ett luftheimevernsområde.
 • Har innsatsstyrkene Anklet (sjø) og Claymore (land).
 • Har totalt 3 700 soldater i beredskap.

Publisert 1. september 2017 13:17.. Sist oppdatert 1. juli 2019 13:01.