presse_818_allierteskiptilbergepresse_818_allierteskiptilbergehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7780KNM Otto Sverdrup i Østersjøen. Foto: Jakob Østheim/ Forsvaret. /media/PubImages/20170828JØ_2385.jpg

Allierte skip til Bergen for kommende øvelser

Fra 8. februar og gjennom helgen vil flere av våre alliertes fartøy legge til kai i Bergen havn.

Mer enn ti fartøy vil være fortøyd i Bergen i helgen, inkludert vår egen fregatt KNM Otto Sverdrup.

Det må kommende to uker forventes stor maritim aktivitet utenfor Bergen, hvor over 14 overflatefartøy og ubåter vil delta. Det må i tillegg forventes luftaktivitet fra helikoptre og mindre fly.

I uke 7-8 gjennomføres det årlige ubåtsjefskurset (TG 18-1), med spesielt fokus på overflate- og undervannskrigføring, i utfordrende kyst- og innenskjærsforhold. Denne øvelsen er koblet mot den årlige Nato-øvelsen «Dynamic Guard» som omhandler elektronisk krigføring.

 – Det er viktig at NATO kommer til Norge for å øve og trene. Dette gir oss muligheten til å øve med våre nærmeste allierte, samtidig som NATO får kunnskap om det å operere her hos oss, sier sjef Marinen, flaggkommandør Ole Morten Sandquist.

Øvingsområdet er i Nordsjøen, fra Bergen til Sognsjøen, Bjørnafjorden, Sognefjorden, og Sotra vest. Allierte som deltar kommer fra Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen, Nederland, Canada, og Spania.

Priv. til red.

Det er ikke planlagt åpent skip eller mediabesøk.

Pressekontakter:

  • Sjøforsvaret: Kommunikasjonssjef og kommandørkaptein Endre Barane,
    e-post: barane@marinen.no – mobil: 976 53 484
  • SNMG1: Staff Public Affairs Officer Torbjørn (den danske marinen),
    tlf.: +45 72 85 30 52 / +45 21 44 94 82, e-post: snmg1-spao2@datg.dk
  • FOH: 404 38 083


Publisert 8. februar 2018 16:29.. Sist oppdatert 27. februar 2018 12:07.