presse_922_avdukinghelikoptergapresse_922_avdukinghelikoptergahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18756Et britisk Apache kamphelikopter øver i Norge under operasjon Clockwork i 2019. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret/media/PubImages/20190205-untitled-5.jpg

Avduking av helikoptergave fra Storbritannia til Bardufoss flystasjon

Torsdag 14. februar kl. 15.00 vil Storbritannias ambassadør Richard Wood avduke et Sea King-helikopter på sokkel på Bardufoss flystasjon.

Torsdag 14. februar kl. 15.00 vil Storbritannias ambassadør Richard Wood avduke et Sea King-helikopter på sokkel på Bardufoss flystasjon. Helikopteret er en gave til flystasjonen og Forsvaret, som takk for at britene i femti år har fått øve med sitt helikopterdetasjementet «Clockwork» i Indre Troms.

– På vegne av Forsvaret, Luftforsvaret og Bardufoss flystasjon setter jeg stor pris på denne gaven fra våre nære allierte. Det viser at forholdet mellom våre to nasjoner fortsatt er nært og tett. Jeg er glad for at britene trener og øver hos oss, og at de ser for seg å øke aktiviteten i tiden som kommer. Deres tilstedeværelse bidrar til den norske målsettingen om økt alliert tilstedeværelse i nordområdene, sier generalmajor Tonje Skinnarland, sjef for Luftforsvaret.

Fakta om «Clockwork»:

«Clockwork» er navnet på det britiske helikopterdetasjementet som har trent ut fra Bardufoss flystasjon siden 1969. Innledningsvis var treningen for Commando Helicopter Force (Navy) som støtter Royal Marines. De har fløyet mer enn 40 000 timer i området Indre-Troms og mer enn 17 000 mannskaper har fått verdifull trening her. 

Britene trener opp til tre perioder på Bardufoss i løpet av ett år. Hovedperioden er vintertrening fra oktober til mars, deretter har det vært vanlig med «Mountain Flying Training» i juni og september. Etter å ha avsluttet i Afghanistan, ønsket britene å utvide treningen på Bardufoss både i tid og med antall maskiner.
Norge og Storbritannia skrev 6. mars 2010 under en avtale for økt forsvarssamarbeid.

Britene har i 2019 for første gang hatt med Apache angrepshelikopter for vintertrening.

Priv til red:

Oppmøte på Bardufoss flystasjon utenfor porten nærmest flyplassen og flyskolen, torsdag kl. 14.30 senest, for å være med på avdukingsseremonien av helikopteret.

HKH prins Harry besøker Clockwork samme dag som avdukingen. Han deltar ikke på avdukingen, og vil ikke være tilgjengelig for andre enn på forhånd utvalgte medier. Redaksjonen kan motta bilder og video fra prinsens besøk ved å henvende seg til pressetalsperson i Luftforsvaret, major Stian Roen.

Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland og sjef for 139 luftving, oberst Eirik Stueland, vil være tilgjengelig for pressen etter avdukingen.

Påmelding til sroen@u.forsvaret.no innen onsdag kl. 15.00. Merk påmelding med navn på samtlige personer, media, mail og telefonnummer.

Publisert 12. februar 2019 12:01.. Sist oppdatert 12. februar 2019 12:55.