presse_1008_bekreftetkoronaskjolpresse_1008_bekreftetkoronaskjolhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21551/media/PubImages/Bilde av Skjold.jpeg

Bekreftet tilfelle av koronavirus ved Skjold garnison

I ettermiddag ble det bekreftet at en person har blitt smittet av koronaviruset ved Skjold garnison.

​Klokken 16.40 torsdag 5. mars ble det bekreftet at en person testet positivt på en koronatest. Vedkommende har ikke alvorlige symptomer.

Hele Skjold garnison ble umiddelbart stengt av da prøvesvaret kom. Det betyr at ingen personer kommer verken ut eller inn av leiren. Soldatene i Skjold garnison er nå satt i isolasjon.

Hæren gjør det de kan for å begrense smitte og spredning av koronaviruset og samarbeider tett med Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen.

Det var i dag tidlig det ble mistenkt at en person ved Skjold garnison var smittet av koronaviruset.

I påvente av prøvesvar ble det igangsatt smitteoppsporing og isolering av personer vedkommende har vært i kontakt med. I tillegg ble aktiviteten  ved garnisonen og avdelingene ved Skjold redusert til kun et nødvendig minimum. Det ble også etablert to smittekaserner. Et helt kompani var allerede satt i isolasjon før Hæren fikk prøvesvaret.

Skjold garnison ligger i Troms, og Hærens 2. bataljon og Ingeniørbataljonen holder til i leiren.

Det er for tiden omtrent 1300 personell til stede ved Skjold garnison.

KONTAKT FOR PRESSEN:
Oberstløytnant Per Espen Strande
Kommunikasjonssjef i Hæren
Mobil: 400 29 631
E-post: strande@army.no

Publisert 5. mars 2020 18:16.. Sist oppdatert 6. mars 2020 10:30.