presse_786_brigadenordmeduvarslpresse_786_brigadenordmeduvarslhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=3435/media/PubImages/Ov Hstyr Rein foto Oivind Baardsen Haeren-5202-kopi.jpeg

Brigade Nord med uvarslet reaksjonsøvelse i Indre-Troms og Skibotn

Brigade Nord gjennomfører i uke 43 en uvarslet reaksjonsøvelse for om lag 2000 soldater i Indre-Troms, og ber sivilbefolkningen vise økt aktsomhet.

Hensikten med øvelsen er å øve hurtig reaksjon og oppdragsløsning. Videre skal brigaden kunne løse oppdrag i ulike innsatsområder.

Avdelingene i Indre Troms vil fra tirsdag 24. oktober løse oppdrag fra garnisonene på innlandet og opp mot Skibotn. Panserbataljon og 2. bataljon med sine samvirkelementer fra Artilleribataljon, Ingeniørbataljon, Stridstrenbataljon, Sanitetsbataljon og Militærpolitikompaniet utgjør hovedstyrken i operasjonen. Heimevernet støtter Brigade Nords operasjoner med avdelinger fra HV-16.

Det vil være store beltegående og hjulgående kjøretøy i øvingsområdet, og vi henstiller til sivilbefolkningen å være aktsom i nærheten av våre avdelinger. Etterkom eventuelle påbud og forbud gitt av soldatene som trener, og hold god avstand til militære kjøretøy og installasjoner. 

Publisert 24. oktober 2017 12:01.. Sist oppdatert 24. oktober 2017 12:04.