presse_813_bringavtalepresse_813_bringavtalehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7588Bring blir leverandør av transporttjenester for gods til Forsvaret./media/PubImages/19012018_bring.jpg

Forsvaret tildeler beredskapskontrakt til Bring

For å sikre Forsvaret økt beredskap i fred, krise og krig, inngår Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) nye avtaler for landeveistransport til en samlet verdi av opptil 520 millioner kroner.
Forsvarets logistikkorganisasjon har etter en omfattende anbudskonkurranse, tildelt nye beredskapsavtaler for transport av gods og drivstoff. Bring blir leverandør av transporttjenester for gods til Forsvaret i Norge de neste fire årene, med opsjon på forlengelse for ytterliggere tre år. I tillegg har selskapet Martinsen transport AS blitt tildelt beredskapsavtale for transport av drivstoff.

I beredskap for Forsvaret

Avtalene er utformet slik at leverandørene blir en del av Forsvarets stående beredskap. Det stilles derfor krav fra Forsvaret til leverandørene om blant annet utvidet driftsberedskap når Forsvaret har behov for det. Selskapene skal delta på øving og trening, og stille personell og ressurser tilgjengelig ved krise, konflikt og krig.

Operative logistikkmiljøer i Forsvaret har deltatt i utformingen av de nye transportavtalene. Leverandørene som nå har vunnet kontrakter med Forsvaret, vil få en sentral rolle allerede i NATOs stor-øvelse Trident Juncture 2018.

Forsvaret trenger sivil logistikkstøtte

Administrerende direktør i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Petter Jansen er fornøyd med å ha sikret Forsvaret langsiktighet og forutsigbarhet innen landeveistransport i både inn- og utland. 

— For Forsvaret har det vært viktig å finne samarbeidspartnere som kunne levere både på pris og kvalitet, og som kan bidra til å videreutvikle Forsvaret som den store logistikkaktøren vi er, sier Jansen.


Nye kontrakter

Forsvaret har også inngått mindre avtaler for ulike former for spesialtransport med Toten Transport AS, Blue Water Shipping, Schenker, Spesialtransport AS, K. Simonsen, Børstad, DSV, Leman og Kunhe+Nagel. 


Pressekontakt:

Roar Wold
Tlf: 91582902
E-post: roawold@mil.no

 

 

Forsvarets logistikkorganisasjonForsvarets logistikkorganisasjon<p class="forsvaretElement-p">FLO har ansvaret for logistikkvirksomheten i Forsvaret. Dette innebærer operativ militær logistikk, planlegging og ledelse av militære logistikkoperasjoner med militær og sivil logistikk, inngåelse og forvaltning av sivil-militære beredskapsavtaler (se under) og rammeavtaler for varer og tjenester til Forsvaret.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Forsvarets logistikkberedskapsavtaler<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Norsk næringsliv er en del av de samlede ressursene samfunnet kan benytte for å sikre en best mulig nasjonal beredskap i krise, konflikt og krig. Forsvaret inngår logistikkberedskapsavtaler med kvalifiserte norske sivile selskaper som leverer varer og tjenester Forsvaret er avhengig av i en krisesituasjon.<br><br>Beredskapsavtalene gir Forsvaret fleksibel tilgang på logistikkapasiteter som gir økt operativ evne og reduserte kostnader. Avtalene inngås med vilkår som gjør at den sivile leverandøren forplikter seg til å levere tjenester til Forsvaret i alle konfliktspektre, også i krig. Samarbeidet gir mulighet for at selskapene og Forsvaret kan drive integrert planlegging, koordinering og øving og trening i fredstid, slik at ressursene finner hverandre ved en krise eller i krig. <br><br><img src="file:///Users/flopi/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image001.jpg" alt="" style="width:16px;" />De sivile selskapene må til en hver tid forholde seg til Forsvarets operasjonelle krav og betingelser. Det stilles en rekke krav fra Forsvaret til de selskapene det inngås strategisk beredskapsavtale med, herunder garanti om norsk majoritetseierskap, økonomiske forhold og stabilitet, langsiktig forpliktelse etc.<br></p>http://forsvaret.no/presse_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=1

Publisert 31. januar 2018 13:30.. Sist oppdatert 1. februar 2018 11:42.