presse_1023_coldresponseavviklespresse_1023_coldresponseavvikleshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21638/media/PubImages/cr2020-110320.jpg

Forsvaret avvikler Cold Response

Forsvarsledelsen besluttet onsdag å iverksette en kontrollert avvikling av vinterøvelsen i Nord-Norge.

​Beslutningen er fattet av sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i samråd med resten av Forsvarets ledelse. Øvelsen avsluttes på grunn av koronasituasjonen i Norge, og avgjørelsen er tatt i nær dialog med sivile helsemyndigheter.

Generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, redegjorde onsdag ettermiddag for beslutningen:

 – Viruset er nå ute av kontroll i samfunnet, og det er en ny situasjon. Derfor har vi besluttet å iverksette en styrt avvikling av øvelsen, sier Jakobsen.

Skal støtte sivilsamfunnet

Han understreker at Forsvaret er sitt ansvar bevisst, og at Forsvarets personell ikke skal bidra til smittespredning i samfunnet. Den styrte avviklingen gjør også Forsvaret i stand til å bevare egen stridsevne, og den vil frigi ressurser slik at Forsvaret kan støtte sivilsamfunnet i tiden fremover.

– Når vi avvikler nå, belaster vi heller ikke helsevesenet unødvendig med sykdom, prøvetaking eller risiko for ulykker, poengterer Jakobsen.

PRESSekontakter 

For ytterligere kommentarer, kontakt Forsvarets operative hovedkvarter på telefon: 404 38 083 (ikke SMS) eller e-post: info@njhq.no

Publisert 11. mars 2020 13:09..